WSiP

Spółka WSiP miała 40,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 37,60 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 50,08 mln zł wobec 45,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 118,51 mln zł wobec 102,04 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 32,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 42,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 194,88 mln zł wobec 163,18 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 34,85 mln zł zysku netto wobec 41,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Pahoa Investments, spółka pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez Advent International, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich będących w obrocie akcji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Wyznaczona w wyzwaniu cena 16,35 zł.

Petrolinvest

Spółka paliwowa Petrolinvest zawarła umowę o szacunkowej wartości 90 mln USD ze spółką Morgan Stanley Capital Group Inc na dostawy gazu LPG. W związku z zawarciem umowy strony zrzekły się wzajemnych roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw LPG.

Mondi Świecie

Spółka Mondi Świecie miała 24,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 31,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 22,44 mln zł wobec 44,99 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 322,74 mln zł wobec 348,85 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 32,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 114,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 934,73 mln zł wobec 1047,49 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 32,38 mln zł zysku netto wobec 114,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millenium

Bank Millenium miał 86,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 125,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 190,20 mln zł wobec 243,27 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 122,05 mln zł wobec 112,71 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 65,96 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 377,85 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 0,69 mln zł straty netto wobec 398,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium planuje podwyższenie kapitału o maksimum 1,27 mld zł poprzez emisję akcji serii L z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Decyzję o emisji akcji ma podjąć nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 3 grudnia, podał bank w komunikacie.

Jednym z głównych celów średniookresowych Banku Millennium jest w 2012 r. osiągnięcie zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 15 proc., a współczynnika kosztów do dochodów (C/I) poniżej 60 proc. oraz współczynnika wypłacalności znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych.