Średnia cena obligacji wyniosła 876,00 zł przy cenie minimalnej na poziomie 878,51 zł i średniej rentowności na poziomie 5,028%.

W październiku resort sprzedał papiery dwuletnie poprzedniej serii OK0112. Wówczas inwestorzy nabyli obligacje o wartości 4.500 mln zł z oferty wynoszącej 3.000-4.500 mln zł. Popyt wyniósł 11.890,7 mln zł. Na przetargu uzupełniającym kupili dodatkowe papiery za 900 mln zł.

Średnia cena obligacji wyniosła 891,79 zł przy cenie minimalnej na poziomie 891,50 zł i średniej rentowności na poziomie 5,115%.