Ministrowie finansów i spraw zagranicznych państw APEC uczestniczą w Singapurze w dorocznym spotkaniu, które jest poświęcone poprawie sytuacji gospodarczej oraz kwestiom regionalnego bezpieczeństwa i polityki.

Kryzys gospodarczy "bynajmniej się nie skończył" - ostrzegł minister spraw zagranicznych Singapuru George Yeo, apelując o szersze otwieranie rynków przez poszczególne państwa. "Mamy obecnie do czynienia z postępującym protekcjonizmem. To bardzo niebezpieczne" - powiedział dziennikarzom po roboczym śniadaniu z udziałem ministrów. Jak zaznaczył, ministrowie zgodzili się, że osłabnięcie kryzysu jest przejściowe, a poprawa sytuacji gospodarczej niepewna.

Sekretarz stanu USA Hillary Clinton zaapelowała o postępy w kwestii walki z globalnym ociepleniem oraz o popchnięcie reżimu wojskowego Birmy ku demokracji. Głównym tematem rozmów była jednak gospodarka. Prezes amerykańskiej Izby Handlu Thomas J. Donohue przyznał, że "rozwijanie wolnego handlu na obszarze Pacyfiku może być siłą sprzyjająca poprawie koniunktury gospodarczej, doprowadzić do powstania bardzo potrzebnych miejsc pracy oraz postępu gospodarczego i społecznego zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych".