Ronson

Spółka Ronson Europe miała 6,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,99 mln zł wobec 14,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 35,88 mln zł wobec 40,85 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Ronson Europe miała 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 77,95 mln zł wobec 63,77 mln zł.

Ipopema Securities

Spółka Ipopema Securities miała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,51 mln zł wobec 3,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 18,58 mln zł wobec 12,45 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Ipopema Securities miała 5,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 43,51 mln zł wobec 42,64 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka Ipopema Securities miała 7,88 mln zł zysku netto wobec 11,55 mln zł zysku rok wcześniej.

GTC

Spółka GTC miała 137,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 188,67 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 124,19 mln zł wobec 280,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 138,81 mln zł wobec 120,55 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka GTC miała 175,02 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 458,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 512,25 mln zł wobec 243,22 mln zł.

Spółka deweloperska Globe Trade Centre (GTC) realizuje obecnie 263 tys. m.kw. powierzchni biurowej i handlowej, których ukończenie planuje na lata 2009-2011.

Wola Info

Spółka Wola Info miała 3,30 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 1,33 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,53 mln zł wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 20,88 mln zł wobec 38,42 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka WOLAINFO miała 13,46 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60,56 mln zł wobec 124,04 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka WOLAINFO miała 13,15 mln zł straty netto wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej.