Jak wyjaśnił poseł sprawozdawca Cezary Tomczyk (PO), skarb państwa może obecnie udzielać pomocy instytucjom finansowym tylko końca 2009 r. Pomimo iż gospodarka "wykazuje się dużą odpornością na kryzys, to wydaje się zasadne wydłużenie terminu udzielania ewentualnej pomocy" - mówił. Podkreślił, że dotychczas żadna instytucja finansowa nie wystąpiła o takie wsparcie. Dodał, że na taką pomoc musi zgodzić się Komisja Europejska.

Jak zaznaczył Michał Marcinkiewicz (PO) z finansowego wsparcia mogą skorzystać takie instytucje, jak: bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, dom maklerski czy fundusz emerytalny. Pomoc taka może być udzielona np. w formie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Wiesław Janczyk (PiS) powiedział, że PiS nie zgłasza poprawek do projektu, ale zauważył, że stworzony zostanie "nowy zwyczaj", który daje ministrowi finansów prawo podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy publicznej ze środków budżetowych.

W imieniu klubu PSL projekt ustawy poparł Jan Łopata. Zaznaczył, że przepis dotyczący pomocy prawdopodobnie nie zostanie wykorzystany, jednak uchwalenie noweli daje możliwość udzielenia pomocy w razie nieprzewidzianej okoliczności. Jak poinformował wiceminister finansów Dariusz Daniluk, sektor bankowy ma za trzy kwartały tego roku zyski w wysokości 7 mld zł, a "jakość portfela kredytowego, pomimo pewnego pogorszenia, w dalszym ciągu spełnia wysokie standardy i nie ma zagrożeń o charakterze systemowym". Dodał, że resort finansów nie przewiduje konieczności stosowania tej ustawy.