Zarządca kompensacji podał, iż łączna kwota wpłaconych wadiów w przypadku stoczni Gdynia wynosi 26,5 mln zł; jeśli chodzi o stocznię Szczecin jest to 2,6 mln zł.

Chętni na zakup majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie mieli czas do środy na wpłatę wadium, uprawniającego do udziału w przetargach. Na 26 listopada zaplanowano przetargi na majątek gdyńskiego zakładu, a dzień później - szczecińskiego.