Zarządzający funduszami spodziewają się poprawy warunków gospodarczych i szukają kolejnych okazji do przejęcia nowych spółek portfelowych, wynika z badania Central Europe Private Equity Confidence Survey, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zakończonych w październiku br. aktywność funduszy PE obecnych w Polsce znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim okresem.

Zostały przeprowadzone lub ogłoszone m.in takie transakcje jak przejęcia Drumetu przez Pentę (wartość ok. 26,5 mln euro) i Konsalnetu przez SGAM AI PE (wartość ok. 22,1 mln euro) oraz wezwanie na akcje HTL-Strefy ogłoszone przez EQT (wartość ok. 210,4 mln euro). Dla porównania, w trakcie sześciu miesięcy zakończonych w kwietniu 2009 r., wartość trzech przeprowadzonych inwestycji nie przekroczyła 15 mln euro. W tym samym okresie odniesienia nie miały miejsca żadne transakcje wyjścia funduszy ze spółek portfelowych, podczas gdy w przeciągu ostatnich szczęściu miesięcy konsorcjum Bancroft Private Equity i CCMP Capital Advisors upłynniło Farutex i Nowaco za ok. 250 mln euro, a MCI Management sprzedało swoje 18,4 % w Bankier.pl za ok. 12,3 mln euro.

"Wyniki najnowszego badania pokazują znaczący wzrost optymizmu oraz oczekiwanie stopniowej poprawy na rynku PE w Polsce. Trzeba sobie jednak postawić pytanie, czy ten optymizm nie jest przedwczesny i czy dotychczasowe zbyt wysokie wyceny spółek rzeczywiście powrócą do racjonalnego poziomu" - powiedziała Agnieszka Zielińska, menedżer w dziale doradztwa finansowego Deloitte, cytowana w komunikacie. W ocenie Deloitte, rezultaty ankiety pokazują, że specjaliści od funduszy private equity mają o wiele bardziej pozytywne nastawienie do ogólnego klimatu gospodarczego. Oczekują, że w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy powróci wzrost gospodarczy i że osiągnie on wyższe wartości w Europie Środkowej niż w Europy Zachodniej. Negatywne skutki globalnego kryzysu finansowego będą jednak wciąż odczuwalne.

Deloitte podał, że opracowany przez firmę indeks optymizmu funduszy PE powrócił niemal do poziomów odnotowywanych przed kryzysem. Od października 2008 r. konsekwentnie spada odsetek respondentów koncentrujących się na zarządzaniu portfelem, a rośnie udział ankietowanych spodziewających się nowych inwestycji. Badanie Deloitte pokazuje też wzrost oczekiwań sprzedaży dotychczasowych spółek portfelowych w stosunku do pozyskiwania nowych inwestycji.