Z danych Eurostatu w 2022 r. na mieszkańca w europejskiej wspólnoty przypadało średnio 0,56 samochodu osobowego, czyli tyle samo, co w 2021 r. Za tą liczbą kryją się jednak zauważalne różnice regionalne. Największe nasycenie samochodami odnotowano w Dolinie Aosty we Włoszech, gdzie na jednego mieszkańca przypadają ponad 2 samochody (2,34).

Natomiast najmniej samochodów osobowych (0,08 auta) przypadało na mieszkańca regionu Majotta, francuskiego regionu zamorskiego położonego w Kanale Mozambickim na Oceanie Indyjskim, który geograficznie leży daleko od Starego Kontynentu, ale statystycy Eurostatu zaliczają go do Francji.

Największe i najmniejsze nasycenie osobówkami

Reklama

W 2022 r. trzy regiony o najwyższym wskaźniku motoryzacji znajdowały się we Włoszech: Valle d'Aosta z 2 339 samochodami na 1 000 mieszkańców, następnie Provincia Autonoma di Trento z 1431 samochodami na 1 000 mieszkańców i Provincia Autonoma di Bolzano z 935 samochodami na 1000 mieszkańców.

Wśród 10 regionów o najwyższym wskaźniku motoryzacji 6 znajdowało się we Włoszech, a po jednym w Finlandii, Grecji, Holandii i Czechach.

Na drugim końcu skali znajduje się francuski region zamorski Majotta, gdzie na 1000 mieszkańców przypadały 83 samochody osobowe. Za nim plasują się grecki Peloponez (203 auta na 1 000 mieszkańców) i inne zamorskie terytorium Francji - Gujana Francuska (217 na 1 000 mieszkańców).

Spośród 10 regionów o najniższym wskaźniku motoryzacji 4 znajdowały się w Grecji, 2 (oba zamorskie) we Francji, 2 w Rumunii oraz po jednym w Niemczech i Austrii. Warto zauważyć, że 2 z nich to obszary metropolitalne Berlina (331 na 1000) i Wiednia (366 na 1000).

ikona lupy />
Liczba samochodów na 100 tys. mieszkańców w regionach / eurostat

Wskaźnik motoryzacji w regionach Polski

Dane Eurostatu pokazują, że w Polsce największe nasycenie samochodami pasażerskimi było w 2022 r, w regionie warszawskim stołecznym. Na 1000 mieszkańców Warszawy i okolic przypadało 647 aut osobowych, o 13 mniej niż w poprzednim roku. Warszawa była jedynym regionem Polski, w którym wskaźnik motoryzacji zanotował spadek.

Drugim najbardziej nasyconym samochodami osobowymi województwem Polski było lubuskie, gdzie na 1000 mieszkańców przypadało 626 aut osobowych, o 22 więcej niż w poprzednim roku. Na kolejnym miejscu wśród regionów Polski było woj. wielkopolskie (622 samochody na 1000 mieszkańców).

Najniższe wskaźniki odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, odpowiednio 544 i 541 samochodów na 1000 mieszkańców.

Udział samochodów elektrycznych

Wśród regionów UE najwyższym udziałem elektrycznych samochodów osobowych miały regiony w Holandii i Szwecji.

Najwyższy udział odnotowano w holenderskim Flevoland, gdzie 12,8 proc. to były samochody z napędem elektrycznym, oraz Utrechcie w Holandii i Sztokholmie w Szwecji (oba po 6,6 proc.).

W pierwszej dziesiątce znalazły się 4 regiony z Holandii, 4 ze Szwecji, Luksemburga (1 region) i jeden region z Austrii.

Przy udziale samochodów elektrycznych bliskich zeru na drugim końcu skali znalazło się 7 regionów w Grecji i po jednym w Czechach, Polsce i Hiszpanii.

Samochody elektryczne w Polsce

Największy udział aut elektrycznych w Polsce odnotowano w regionie warszawskim stołecznym, gdzie odsetek aut elektrycznych był na poziomie 0,29 proc. Według danych Eurostatu w Warszawie i okolicach zarejestrowanych jest 6028 aut z napędem elektrycznym. Natomiast na Warmii i Mazurach, w najmniej zelektryfikowanym regionie, zarejestrowanych było w 2022 r. 446 elektryków, co stanowiło zaledwie 0,06 proc. wszystkich samochodów pasażerskich w województwie.

ikona lupy />
Udział samochodów elektrycznych o ogólnej liczbie aut w regionach / eurostat