Centrozap

Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap podpisał umowę ze spółką Barlinek Inwestycje na dostawę energii. Wartość umowy opiewa na 21,16 mln zł brutto. Realizacja kontraktu nastąpi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Realizacja płatności w ramach kontraktu realizowana będzie w formie płatności w okresach miesięcznych.

BMPAG

Notowana na warszawskiej giełdzie niemiecka spółka zarządzającą aktywami private equity, BMPAG miała 3,26 mln euro skonsolidowanej straty netto w III kw. 2009 roku wobec 0,14 mln euro straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,34 mln euro wobec 0,21 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 0,15 mln euro wobec 1,80 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka BMPAG miała 5,59 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 2,15 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 0,21 mln euro wobec 3,73 mln euro.

Polimex-Mostostal

Spółka Energomontaż Północ, należąca do Grupy Polimex-Mostostal (POLIMEXMS), nabyła cześć majątku Stoczni Gdynia z dostępem do nabrzeża za ponad 33 mln zł, dzięki czemu zwiększy możliwości eksportowe wysokomarżowej produkcji stalowej. Nabyte nabrzeże pozwoli Energomontażowi Gdynia na zlokalizowanie tam produkcji urządzeń. Ponadto stwarza to możliwość scalania produkcji eksportowej na terenie Polski. Suchy dok daje też możliwość rozszerzenia zakresu usług o remonty i złomowanie statków. To z kolegi stwarza potencjalne możliwości w zakresie zorganizowania dodatkowych miejsc pracy dla stoczniowców.

Novita

Spółka Novita miała 2,32 mln złotych skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,89 mln zł wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 23,54 mln zł wobec 22,76 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Novita miała 4,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 5,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 62,42 mln zł wobec 63,65 mln zł.

Getin Holding

Analitycy KBC Securities w raporcie z 19 listopada podwyższyli wycenę akcji Getin Holding o 11 proc. do 8,9 zł, obniżając jednocześnie rekomendację dla spółki do "trzymaj" z "kupuj" poprzednio. Raport został sporządzony przy kursie akcji Getinu na poziomie 8,3 zł.