Ponieważ grudzień jest miesiącem, w którym na liczbę uczestników nie wpływają takie czynniki jak sesja transferowa czy też losowanie do OFE, kanałem pozyskiwania nowych klientów do funduszy emerytalnych był wyłącznie rynek pierwotny. Najwięcej nowych umów, po ponad 6 tys., podpisali akwizytorzy OFE PZU "Złota Jesień" oraz AXA OFE. Jedynie OFE Polsat odnotował zmniejszenie liczby członków (o -716 osób), które było pochodną likwidacji tzw. martwych rachunków bądź zamykania rejestrów z powodu śmierci dotychczasowych uczestników funduszu.

W całym 2009 roku liczba uczestników OFE wzrosła o +543,6 tys. osób, czyli o +3,9%. To zdecydowanie mniejszy przyrost w porównaniu do lat ubiegłych, co jest między innymi pochodną tworzenia mniejszej liczby nowych miejsc pracy w porównaniu z latami wcześniejszymi oraz wynikiem przemian demograficznych ujawniających się w zmniejszeniu liczby ludności wchodzącej na rynek pracy.

Liderem zestawienia pod względem liczby uczestników, z przewagą ponad +9,6 tys. osób do najbliższego konkurenta, jest obecnie ING OFE. Jeszcze rok temu, różnicą bliską +72 tys. osób, wygrywał fundusz Aviva OFE obecnie znajdujący się na drugim miejscu naszego zestawienia. ING OFE pozycję lidera zawdzięcza wysokiej skuteczności swoich agentów, którzy w całym 2009 roku podpisali największą liczbę nowych umów. Drogę do zwycięstwa niewątpliwie ułatwił także fakt, iż główny konkurent, Aviva OFE, w mijającym roku odnotował drugie najwyższe ujemne saldo transferowe (-38,4 tys. osób), podczas gdy ING OFE pozyskał tą drogą ponad +8,8 tys. osób. 

>>> Czytaj też: Nowy pomysł na reformę emerytalną: podział długu publicznego

Swoje miejsce poprawił także fundusz AXA OFE, który w ciągu roku awansował o jedno oczko, pokonując AEGON OFE, i obecnie z liczbą uczestników bliską 800 tys. zajmuje szóstą pozycję. Awans AXA OFE był możliwy dzięki temu, iż w 2009 roku fundusz ten odnotował największy wzrost liczby klientów (+119,3 tys.). Choć pod względem aktywności na rynku pierwotnym pozyskał dopiero 9-tą najwyższą liczbę uczestników, to pod względem salda transferowego okazał się niekwestionowanym liderem rocznego zestawienia pozyskując tą drogą przeszło +75 tys. osób. Drugi i trzeci największy przyrost uczestników w skali roku odnotowały fundusze ING OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień", które poza AXA OFE jako jedyne powiększyły grono swoich klientów o przeszło +100 tys.