Elżbieta Chojna-Duch jest urzędującą wiceminister finansów. Jej kandydaturę zgłosili posłowie PO i PSL. Andrzej Bratkowski jest byłym wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Jego kandydaturę zgłosili posłowie PO. Ich kandydatury zgłosili posłowie PO i PSL. Odrzucona została kandydatura prof. Krzysztofa Jajugi (42 głosy) zgłoszona przez Lewicę i kandydat PiS - prof. Andrzej Kaźmierczak (152 głosy).

>>> Czytaj też: Największym wyzwaniem dla odchodzącego składu Rady Polityki Pieniężnej był kryzys

Elżbieta Chojna-Duch jest urzędującym wiceministrem finansów, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1999 była adiunktem, a następnie profesorem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Od 2002 do listopada 2007 roku była członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, w latach 1994-1995 wiceministrem finansów. Była także członkiem m.in. Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP oraz ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP.

Andrzej Bratkowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił wysokie funkcje w bankach. W latach 2001-2004 był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, w którym sprawował nadzór nad pionami badawczymi, statystyki i zarządzania rezerwami walutowymi. W latach 2004-2008 był głównym ekonomistą banku Pekao, a potem przewodniczącym rady nadzorczej BGK. W latach 90. był związany z administracją publiczną, sprawował m.in. funkcję doradcy wicepremiera Leszka Balcerowicza, był też ekspertem w Zespole Negocjacyjnym ds. redukcji długu zagranicznego wobec Klubu Londyńskiego.

Kadencja dwóch członków obecnej Rady wybranych przez Sejm (Jana Czekaja i Mirosława Pietrewicza) upływa 9 stycznia 2010 r. Kadencja trzeciego "sejmowego" członka kończy się 7 lutego 2010 r. Trzecim kandydatem PO i PSL ma być posłanka Platformy prof. Anna Zielińska-Głębocka.

Kadencja trzech członków Rady powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r. Nowych członków RPP Senat wskaże w przyszłym tygodniu. Kandydatami Senatu są: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (zgłoszona przez PiS) oraz Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca i Jan Winiecki, których zgłosili senatorowie PO.

Sześcioletnia kadencja członków RPP powoływanych przez prezydenta upłynie w drugiej połowie lutego 2010 r. Prasa pisała, że kandydatami prezydenckimi mogą być profesorowie: Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Wojciech Roszkowski.

>>> Czytaj też: "Glapiński: Podwyżki stóp możliwe pod koniec 2011 roku"

Skład RPP tworzą, zgodnie z ustawą o NBP: jego prezes - jako przewodniczący Rady - oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Zgodnie z Konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NBP.