Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton powołała na członka zarządu Adama Abramowicza, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych. Dotychczasowy dyrektor finansowy Robert Raczkowski został odwołany z tej funkcji. >>>>

Marvipol

Prosta 32, spółka zależna Marvipolu, zawarła umowę kredytu wysokości 52,85 mln zł z Bankiem Pekao SA. >>>>

Asseco Poland

Analitycy KBC Securities w reporcie z 6 stycznia podtrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki informatycznej Asseco Poland (ASSECOPOL) i podnieśli cenę docelową dla jednej akcji o 8,6% do 76,0 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Asseco Poland płacono 63,15 zł.

Asseco Poland (ASSECOPOL) zwiększyło do 100% swoje zaangażowanie w Otago poprzez nabycie 5% w gdańskiej spółce. Udziały zostały sprzedane przez osobę fizyczną. Całkowite koszty transakcji nie przekroczyły 800 tys. zł. Zakup został sfinansowany ze środków własnych.W listopadzie zeszłego roku Asseco Poland kupiło 95% udziałów Otago. Podano wtedy, że całkowity koszt tej transakcji nie przekroczy 26 mln zł.

Otago zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego pracę urzędów administracji samorządowej. Jest twórcą i właścicielem systemu informatycznego pod nazwą Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem Otago.

W 2008 roku Otago osiągnęło przychody ze sprzedaży wysokości około 8 mln zł, a rentowność operacyjna spółki wyniosła ponad 40%.

Asseco Slovakia

Analitycy KBC Securities w reporcie z 6 stycznia podtrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki informatycznej Asseco Slovakia (ASSECOSLO) i podnieśli cenę docelową dla jednej akcji o 19% do 30,0 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Asseco Slovakia płacono 23,70 zł.

Orco Property Group

Na środowym walnym zgromadzeniu obligatariuszy spółki deweloperskiej Orco Property Group (ORCOGROUP) odrzucono propozycje spółki w kwestii restrukturyzacji obligacji. Oba walne zgromadzenia posiadaczy obligacji z terminem wykupu w 2010 i 2014 roku odrzuciły propozycje spłaty. Głosowanie obejmowało propozycje restrukturyzacji części zadłużenia spółki o wartości 235 mln euro. W najbliższych tygodniach nowe propozycje spółki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia trafią do wierzycieli.

Comarch

Analitycy KBC Securities w reporcie z 6 stycznia podnieśli rekomendację dla spółki informatycznej Comarch do "trzymaj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową dla jednej akcji do 95,0 zł (co oznacza prawie jej podwojenie). W rekomendacji przyjęto cenę za jedną akcję Comarchu w wysokości 95,00 zł (z 4 stycznia).

Comp

Analitycy KBC Securities w reporcie z 6 stycznia podtrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki informatycznej Comp i wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na 75,0 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 67,35 zł.