Oficjalne zobowiązania wobec AIG, zaciągnięte podczas kryzysu – licząc z niewykorzystanymi liniami kredytowymi – osiągnęły łącznie 182 mld dol., a cała akcja ratunkowa została uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych operacji podjętych przez urzędników amerykańskich podczas zawieruchy z 2008 roku.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zagraniczni inwestorzy rozparcelowują aktywa AIG

Na pomoc amerykańskiego banku centralnego (Fed) dla AIG składają się: kredyty udzielone ubezpieczycielowi w wysokości 22,2 mld dol.; około 33 mld dol. sald kredytów dla dwóch spółek celowych, które skupowały zagrożone wierzytelności związane z operacją ratunkową, i 52 mld dol. w akcjach uprzywilejowanych oddziałów AIG – AIA, spółki prowadzącej działalność ubezpieczeniową w Azji, z wyłączeniem Japonii, i w Alico, działającej w Japonii, na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowej.

Oprócz tego, departament skarbu objął akcje uprzywilejowane AIG na kwotę 45 mld dol. i zobowiązał się zapewnić w razie potrzeby dodatkowe 25 mld dol. Wreszcie skarb państwa i Fed zapewniły audytorów AIG, że spółka będzie kontynuowała działalność.

>>> CZYTAJ TEŻ: Bankowy podatek Obamy to pierwszy rachunek za kryzys dla instytucji finansowych

Rośnie wartość CDO

Z punktu widzenia Fed chyba najbardziej zaskakującym wydarzeniem IV kwartału był spektakularny wzrost cen CDO (obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi), odkupionych od AIG przez Maiden Lane III spółkę finansowaną przez nowojorski oddział Fed.

Zdaniem osób posiadających informacje z pierwszej ręki o tym portfelu, te CDO, o wartości nominalnej 62,1 mld dol. i wartości rynkowej 29,6 mld dol., kupione przez Maiden Lane III w 2008 roku, są obecnie warte co najmniej 45 mld dol. według aktualnych cen rynkowych.

Odbicie notowań CDO i innych zagrożonych aktywów finansowych, obserwowane w ostatnich miesiącach, to efekt prowadzonej przez Fed polityki niemal zerowych stóp procentowych, która wzmocniła rynki kredytowe.

>>> CZYTAJ TEŻ: Fed przestrzega przed gwałtownymi podwyżkami stóp

Niełatwo byłoby sprzedać wszystkie CDO z portfela Maiden Lane III, ponieważ są to wysoce złożone i niepłynne instrumenty – a poza tym taka wyprzedaż mogłaby spowodować ogólny spadek cen na rynku. Niemniej, wzrost wartości CDO znajdujących się w rękach Maiden Lane III, wymownie świadczy o tym, że poprawiły się warunki, w jakich AIG będzie dążyć do spłaty swych zobowiązań.

– Poprawa wartości tych aktywów zwiększa prawdopodobieństwo spłaty przez AIG zobowiązań wobec Fed i szybszego tempa spłat – powiedział rozmówca FT.

– Perspektywy spłaty całości zobowiązań wobec Fed poprawiły się radykalnie – dodaje.

Maiden Lane III jest częścią spuścizny po wielokierunkowej akcji, jaką Fed podjęła, aby nie dopuścić do upadłości AIG, która załamałaby system finansowy. Na początek, we wrześniu 2008 r. Fed przyznała AIG kredyt w wysokości 85 mld dol. W listopadzie 2008 r., linię kredytową zmniejszono do 60 mld dol., a potem do 35 mld dol. – z czego pozostało około 22 mld dol., kolejne 25 mld dol. poszło na zakup akcji uprzywilejowanych zagranicznych oddziałów ubezpieczyciela.

Ponadto Fed sfinansowała dwie spółki celowe – Maiden Lane II, utworzoną w celu odkupienia od AIG papierów wartościowych, utworzonych na bazie kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych, oraz Maiden Lane III, która kupiła CDO objęte udzielnymi przez AIG gwarancjami wartości.

Zdaniem poinformowanych, wzrost wartości CDO z portfela Maidel Lane III jest bardziej spektakularny niż tych w posiadaniu Maiden Lane II.

AIA – oddział AIG na Azję – ma wejść na giełdę w Hongkongu. Prawdopodobnie nastąpi to w II kwartale. Wpływy z serii ofert akcji mogą wynieść od 35 mld do 45 mld dol.

>>> CZYTAJ TEŻ: USA tną o połowę płace szefów firm uratowanych przez rząd

AIG będzie sprzedawać

Przewiduje się, że Alico sprzeda MetLife za około 15 mld dol. Źródła dobrze poinformowane uważają, że do finalizacji transakcji może dojść w II kwartale. Przedstawiciel MetLife odmówił komentarza.

Szykuje się też kilka pomniejszych operacji wyzbywania się aktywów – m.in. sprzedaż tajwańskiego oddziału AIG, Nan Shan, konsorcjum z Hongkongu. Zdaniem osób dobrze poinformowanych wpływy z tej transakcji mogą przekroczyć 2 mld dol.

Wejście na giełdę i sprzedaż oddziałów mogłyby pomóc w spłacie udziałów Fed w postaci akcji uprzywilejowanych – zakładając, że utrzymają się obecne, korzystne warunki rynkowe. Harmonogram wykupu uprzywilejowanych akcji AIG w posiadaniu departamentu skarbu jest nadal niepewny.