Czy pracownik może skorzystać z długich weekendów

Pracownik chce uzyskać kilka przerw w pracy w ciągu roku bez konieczności korzystania z długich urlopów. Czy jest to możliwe, jeśli skorzysta on tylko z kilku dni urlopu wypoczynkowego?

TAK Pracownik może skorzystać z dłuższych przerw w pracy dzięki łączeniu dni wolnych z tytułu świąt z częścią urlopu wypoczynkowego (lub dniami odbieranymi za święto, które przypadnie w sobotę). Jeżeli dodatkowo połączy takie dni wolne z sobotą i niedzielą, będzie mógł skorzystać z tzw. długich weekendów. W najbliższym czasie okazją do przedłużenia odpoczynku będą święta majowe. 1 Maja, czyli Święto Pracy, wypada w tym roku w sobotę, a 3 Maja, czyli święto Konstytucji 3 maja – w poniedziałek. Jeżeli święto przypadnie w sobotę, pracodawca musi udzielić podwładnym dnia wolnego w innym terminie. Jeśli pracownik odbierze taki dzień np. w poniedziałek 4 maja, uzyska cztery dni wolnego. Gdyby dodatkowo wykorzystał trzy dni urlopu wypoczynkowego (od 5 do 7 maja), wówczas otrzymałby dziewięć dni wolnego. Oprócz okresu świąt majowych pracownicy mogą w tym roku skorzystać z przedłużonych weekendów także w czerwcu, listopadzie i grudniu. W czwartek 3 czerwca wypada święto Bożego Ciała, a w czwartek 11 listopada – Święto Niepodległości.

Czy można podzielić urlop wypoczynkowy

W 2010 roku pracownik chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji oraz w listopadzie lub w grudniu (ze względu na podjęcie studiów). Pracodawca poinformował go jednak, że powinien wykorzystać urlop jednorazowo i w pełnym wymiarze. Czy pracownik może wnioskować o podzielenie przysługującego mu wymiaru urlopu?

TAK Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części. Jednak co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przynajmniej raz w roku pracownik musi zatem skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku. Warto podkreślić, że kodeks pracy nie wymaga, aby pracownik jednorazowo wykorzystał 14 dni urlopu, a jedynie aby przez 14 kolejnych dni kalendarzowych przebywał na urlopie. Podwładny może spełnić ten wymóg, jeśli wykorzysta jednorazowo 10 dni urlopu. Łącznie z sobotami i niedzielami i tak będzie korzystał z wypoczynku przez co najmniej 14 dni kalendarzowych. W omawianym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pracownika byłoby udzielenie dłuższego urlopu na początku czerwca. Może on bowiem połączyć urlop ze świętem Bożego Ciała i skorzystać z trzech tygodni wolnego przy wykorzystaniu 14, a nie 15 dni urlopu.

Pełna treść artykułu: Jak zaplanować czas pracy w tym roku, aby mieć dużo dni wolnych