LOT Services (LS) od sierpnia ub.roku oferuje usługi dotyczące m.in. załadunku i rozładunku bagażu, transportu pasażerów po płycie lotniska oraz holowania samolotów. Wcześniej zajmowała się tym należąca do LOT spółka LOT Ground Services (LGS). Pod koniec maja sąd gospodarczy ogłosił jej upadłość likwidacyjną.

Jak poinformował w poniedziałek Kozłowski, zarząd LS podjął w styczniu decyzję o przystąpieniu do drugiego przetargu na zakup całości majątku LGS. Chodzi m.in. o sprzęt obsługi naziemnej, systemy komunikacji oraz inne składniki niezbędne spółce do prowadzenia działalności z zakresu obsługi naziemnej.

"Podczas rozstrzygnięcia przetargu w ubiegły piątek, syndyk masy upadłościowej LGS ogłosił, że oferta spółki LOT Services spełnia kryteria przetargu dot. zakupu całości majątku rzeczowego LGS, wraz z wartościami niematerialnymi i prawnymi. Tym samym LOT Services zostaje nabywcą majątku, co jest jednoznaczne z wygraniem przetargu na zakup przedsiębiorstwa LGS przez spółkę LOT Services" - przekazał Kozłowski.

Rocznie LS obsługuje ponad 100 tys. rejsów oraz ponad 6 mln pasażerów przylatujących i odlatujących z warszawskiego Okęcia.