Resort skarbu poinformował w komunikacie, że współorganizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. "Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat przebiegu procesów prywatyzacyjnych w Polsce. Omawiano również narzędzia, które mają ułatwić potencjalnym inwestorom uczestnictwo w procesie prywatyzacji" - dodano. Resort podał, że funduszom przedstawiono ofertę 21 specjalnie wyselekcjonowanych spółek objętych planem prywatyzacji do 2011 roku. Chodzi o firmy z sektorów: otoczenia górnictwa i surowców skalnych, maszynowego i metalurgicznego, budownictwa i nieruchomości, finansowego i uzdrowisk.

"Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych przedstawiło wyniki badania opinii środowiska inwestorskiego Private Equity na temat obszarów wymagających usprawnienia w procesie prywatyzacji. Uwagi zgłoszone przez przedstawicieli funduszy Private Equity zostaną przeanalizowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa w celu dalszego usprawnienia dostępnych narzędzi komunikacyjnych oraz procedur prywatyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Naszym celem jest, aby wspólnie ze środowiskiem inwestorów finansowych stworzyć efektywny system, który w ramach istniejących uwarunkowań prawnych zapewni wszystkim zainteresowanym spółkami Skarbu Państwa szeroki dostęp do informacji oraz różnorodnych możliwości inwestowania" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz. Plan prywatyzacji na 2010 r. ma objąć kilkaset projektów, w tym m.in. debiut PZU, prywatyzację pierwszej i drugiej grupy chemicznej, kopalni węgla brunatnego Konin i Adamów, a także dokończenie sprzedaży kopalni Bogdanka. MSP planuje znaleźć branżowego inwestora dla Enei oraz Energi, a także sprzedać poprzez giełdę pakiet akcji w Polskiej Grupie Energetycznej.