Liczba bezrobotnych wzrosła w Hiszpanii do 4 mln 326,5 tys. Stopa bezrobocia wzrosła tym samym w ciągu roku o blisko pięć punktów procentowych.

Gospodarka hiszpańska weszła w fazę recesji pod koniec 2008 roku po kilku latach bardzo silnego wzrostu i niskiego bezrobocia, które w 2007 roku wynosiło 7,95 proc. Na sytuacji kraju negatywnie odbił się światowy kryzys finansowy, a przede wszystkim krach na rynku nieruchomości.

W tej chwili Hiszpania jest jednym z państw unijnych o najwyższej stopie bezrobocia. Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają przy tym cudzoziemcy, w tym wielu nisko wykwalifikowanych robotników, którzy przed wybuchem kryzysu pracowali w budownictwie i robotach publicznych. Wśród nich stopa bezrobocia wynosi aż 29,7 proc.