Przygotowania do debiutu giełdowego zajmą ok. dziewięciu miesięcy od momentu podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Do obrotu mają trafić akcje nowej emisji, dające inwestorom mniejszościowy udział w Katowickim Holdingu Węglowym (KHW). Przygotowane wcześniej dokumenty związane z upublicznieniem spółki zachowują ważność, ale wymagają aktualizacji. Jeżeli plany zarządu zostaną zrealizowane, KHW będzie drugą – po kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie – górniczą spółką notowaną na warszawskim parkiecie. Holding chciałby pozyskać jednak znacznie więcej środków niż Bogdanka, która dzięki giełdowej emisji uzyskała ponad 0,5 mld zł.

Pierwotnie KHW miał być częściowo prywatyzowany już w 2009 roku, ale spadki na giełdzie i pogorszenie sytuacji w sektorze górniczo-energetycznym sprawiły, że plany zostały odłożone. Potem zakładano, że wejście na giełdę mogłaby poprzedzić emisja obligacji zamiennych przez inwestorów na akcje w momencie debiutu KHW na parkiecie. Obecnie doradcy rekomendują, by holding wszedł na giełdę bezpośrednio, w 2011 roku.

W 2009 roku spółka wyemitowała tzw. obligacje węglowe, które spłaca węglem. Dotychczas inwestorzy objęli je na kwotę ok. 311 mln zł, w tym roku spodziewana jest emisja podobnej wartości. W sumie program emisji ma wartość 900 mln zł. Zarząd KHW liczy, że program zamknie się w trzy lata, po ok. 300 mln zł rocznie. Możliwe jest jednak przedłużenie go do pięciu lub siedmiu lat. Dotychczas obligacje objęły m.in. firmy zaplecza górniczego, kooperujące z holdingiem. Umowy zawarte są albo bezpośrednio z odbiorcami węgla, albo z energetyką, za pośrednictwem podmiotów finansujących, które obejmują obligacje; węgiel trafia jednak do energetyki.

Pieniądze KHW przeznaczy na inwestycje. Planuje m.in. stworzenie z większości swoich zakładów jednej megakopalni, która będzie mogła bardziej elastycznie reagować na sytuację na rynku. Megakopalnia ma powstać w ciągu trzech, pięciu lat. Osobno pozostanie katowicka kopalnia „Wujek” i zależna od KHW kopalnia „Kazimierz-Juliusz”.

Zatrudnienie w Grupie KHW

Pięć kopalni wchodzących w skład Grupy KHW zatrudnia obecnie ok. 20,5 tys. osób. W tym roku holding przyjmie do pracy ok. 600–800 osób – wyłącznie pracowników produkcyjnych tzw. ciągu technologicznego. W dużej części będą to absolwenci szkół i uczelni górniczych.