Bogdanka chce do 2014 roku zwiększyć swoje roczne możliwości produkcji węgla z 5,5 mln ton do 11,1 mln ton. Aby osiągnąć ten cel, inwestuje w nowe pole Stefanów. W tym roku chce wydać na inwestycje zwiększające możliwości wydobycia aż 640 mln zł. Zależy jej na znalezieniu partnerów, którzy mogliby się zaangażować we współpracę na lata i zapewnić jej zbyt zwiększonej produkcji.

– Bogdanka (BOGDANKA) jest zainteresowana współpracą z firmami energetycznymi, które rozważają budowę elektrowni na Lubelszczyźnie. Spółka w tej sprawie prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami deklarującymi chęć realizacji takich planów – mówi Tomasz Zięba, rzecznik Bogdanki.

Odmawia podania szczegółów, bo, jak zaznacza, rozmowy objęte są klauzulą poufności.

Do planów budowy elektrowni na Lubelszczyźnie przyznaje się PGE.

– Projekt budowy elektrowni Lublin jest dopiero w fazie przygotowania inwestycji. Stąd powstrzymujemy się od komentowania przebiegu tych prac, dopóki nie zostaną podjęte wiążące ustalenia – mówi Jacek Strzałkowski, rzecznik PGE.

Jest jednak niemal pewne, że PGE rozmawia z Bogdanką. Eksperci podkreślają, że gdy się chce budować elektrownie na Lubelszczyźnie, to nie sposób omijać Bogdanki.

– Lokalizacja w pobliżu Bogdanki jest atrakcyjna dla grup energetycznych, bo to rozwiązanie eliminuje konieczność transportowania węgla, a to oznacza znacznie niższe koszty i podnosi konkurencyjność elektrowni – uważa Michał Marczak z DI BRE Banku.

Nawet jeśli Bogdance nie wyjdzie żaden wspólny projekt inwestycyjny z elektroenergetyką, to nie powinna mieć problemów ze zbytem większych ilości węgla.

Węgiel z Bogdanki jest konkurencyjny cenowo wobec węgla ze Śląska i importu. Ponadto rysują się szanse na wzrost sprzedaży dla obecnych klientów kopalni. Elektrownie Kozienice i Ostrołęka, które są odbiorcami węgla z Bogdanki, planują budowę nowych bloków energetycznych – mówi Michał Marczak.

Pierwszy duży kontrakt Bogdanka właśnie zawarła z elektrownią Kozienice (Enea), jednym z trzech głównych swoich klientów. Umowa na 15 lat opiewa na wartość 10,43 mld zł.