Za prawem do powszechnego dostępu do internetu opowiadają się zarówno osoby go posiadające (87 procent), jak i nie (70 procent). Nie ulega więc wątpliwości, że oczekiwania społeczne są bardzo wysokie. Rządy wielu państw będą musiały już niedługo zmierzyć się z nimi - rozbudowa infrastruktury i usługi online wydają się być koniecznością.

Pierwsze kroki w tym kierunku są już podejmowane. W październiku zeszłego roku parlament Finlandii uznał dostęp do szybkiego internetu za jedno podstawowych praw obywatela. Podobny ruch wykonała także Estonia. Ustawa gwarantująca każdemu mieszkańcowi tego skandynawskiego kraju dostęp do sieci z transferem na poziomie 1 Mbps weszła w życie z dniem 1 stycznia br. Co więcej, do 2015 roku gwarantowana przez państwo prędkość ma wzrosnąć do 100 Mbps.

Pełny artykuł: Sondaż: Internet prawem podstawowym!