Bank Handlowy

Bank Handlowy miał 504,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 600,43 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1505,38 mln zł wobec 1365,75 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 556,01 mln zł wobec 618,95 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 525,15 mln zł zysku netto wobec 645,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Handlowy odkupił obligacje wyemitowane przez Lehman Brothers Treasury od ponad 90% swoich klientów, którzy za jego pośrednictwem nabyli te papiery. W styczniu bank wystąpił do swoich klientów z propozycją odkupu obligacji za kwotę powyżej ceny rynkowej, która wówczas wahała się w granicach 15-25%. Bank zaproponował 60% ceny nominalnej początkowej wartości inwestycji w danej walucie.

Marvipol

Spółka deweloperska Marvipol miała 39,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 6,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,07 mln zł wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 414,98 mln zł wobec 306,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 7,72 mln zł zysku netto wobec 11,33 mln zł zysku rok wcześniej.

AssecoSEE

Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe (ASSECOSEE) miała 38,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 16,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 55,74 mln zł wobec 44,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 436,65 mln zł wobec 339,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 16,68 mln zł zysku netto wobec 9,03 mln zł straty rok wcześniej.

Petrolinvest

Kontrolowana przez Petrolinvest (PETROLINV) spółka TOO OilTechnoGroup podpisała umowę z firmą Total E&P Koblandy z francuskiej Grupy Total, dotyczącą wspólnej kontynuacji prac na terenie kazachskiej koncesji OTG. Total zobowiązał się do zainwestowania 70 mln USD w zamian za 50% udziału w tej koncesji. >>>>

Ciech

Osiem banków, finansujących grupę Ciech, po raz kolejny, tym razem do 31 marca, przedłużyło termin obowiązującej umowy w sprawie utrzymania status quo. Pozwala to na finalizację prac związanych z ustanowieniem nowej struktury finansowania grupy. Zostały również przedłużone odrębne oświadczenia złożone przez banki: Calyon SA Oddział w Polsce, BNP Paribas SA Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska SA.

Ruch

15 marca Zarząd Ruchu przyjął założenia "Programu restrukturyzacji zatrudnienia w Ruch SA". Plan zakłada zmniejszenie zatrudnienia o około 20 proc. Oznacza to, że do końca sierpnia 2010 roku zwolnionych zostanie 799 pracowników. W ocenie zarządu spółki ciecia w zatrudnieniu mają przynieść oszczędności w kosztach wynagrodzeń ok. 2,8 mln zł miesięcznie. >>>>

Zelmer

Producent AGD, spółka Zelmer zbuduje fabrykę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Inwestycja warta jest 45 mln zł. Uruchomienie produkcji w nowym miejscu planowane jest na lipiec 2011 r., natomiast siedziba spółki pozostanie w Rzeszowie.

UniCredit

Bank UniCredit S.p.A. miał 1.702,30 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 4.012,10 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 17.615,80 mln euro wobec 19.385,30 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 9.955,90 mln euro wobec 7.491,60 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. >>>>

PKOBP

Analitycy z UBS nadal zalecają "kupuj" akcje PKOPB, podnieśli także wycena akcji banku do 48,00 zł z 47,00 zł. Podczas wtorkowego zamknięcia za akacje PKOBP płacono 39,07 zł.

Analitycy oczekują, że zyski netto PKOBP w latach 2010-2012 będę systematycznie rosły. W bieżącym roku szacują oni, że wynik netto wzrośnie o 27 proc. W kolejnym roku 2011 bank zarobi na czysto o 31 proc., zaś w 2012 r. zwyżka zysków będzie na poziome 27 proc.

Wasko

Spółka Wasko wygrała przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów według procedury otwartej. Wartość oferty złożonej przez spółkę to 2,64 mln euro. Przetarg dotyczył sprzedaży i dostawy 390 serwerów, zestawów do mocowania serwerów, monitorów UPS i udzielenie licencji. Do przetargu przystąpiło 19 oferentów.

Gastel Żurawie

Spółka Gastel Żurawie (GASTELZUR) podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia 95-100% akcji firmy PGMB Budopol. Gastel Żurawie będzie kontynuować rozmowy w sprawie akwizycji, jeśli do 20 marca zgodzą się na nią akcjonariusze dysponujący co najmniej 95% głosów na walnym zgromadzeniu PGMB Budopol. Ostateczna propozycja cenowa oraz szczegółowe założenia dotyczące struktury transakcji zostaną przedstawione na późniejszym etapie transakcji, w tym po procesie due diligence.

Comarch

Spółka informatyczna Comarch może w najbliższym czasie zwiększyć swój udział w niemieckiej spółce SoftM, w której obecnie ma blisko 81%, ale nie planuje w tym roku wycofywać jej z giełdy. W czerwcu SoftM ma zmienić nazwę na Comarch Software und Beratung.

PKNOrlen, Grupy Lotos

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie zakłada obecnie pobierania dywidendy za 2009 rok z PKNOrlen i Grupy Lotos, poinformował wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski w środę. Powodem takiej decyzji jest znaczny poziom zadłużenia obu spółek oraz ich potrzeby inwestycyjne.

Enea

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) planuje zorganizować przetarg na większościowy pakiet akcji spółki energetycznej Enea, który zostanie zaoferowany inwestorowi branżowemu, w II połowie tego roku, zapowiedział wiceminister skarbu Jan Bury w środę. >>>>

Tauron

Tauron Polska Energia zrezygnował z planów zaoferowania akcji nowej emisji w ramach pierwotnej oferty publicznej, planowanej do końca czerwca. Dlatego Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) rozważa zwiększenie oferowanego pakietu powyżej planowanych dotychczas 25% istniejących akcji spółki. >>>>

GTC

Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego przyznanego spółce Globe Trade Centre (GTC) na negatywną ze stabilnej. Rating pozostał na niezmienionym poziomie 'BBB+'.

"Główny wpływ na pogorszenie postrzegania perspektywy oceny ryzyka kredytowego GTC ma pogorszenie się sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, skutkujące obniżeniem wycen nieruchomości znajdujących się w portfelu spółki. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych GTC za 2009 rok" - czytamy w komunikacie.

Grajewo

Pfleiderer Grajewo podpisał umowę kredytową z konsorcjum pięciu banków o wartości 700 mln zł, na całkowitą spłatę obecnego zadłużenia oraz bieżącą działalność. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank Pekao SA jako agent konsorcjum, Bank Zachodni WBK SA, BRE Bank SA, Fortis Bank Polska SA oraz Bank Gospodarki Żywnościowej SA. Kredyt dzieli się na dwie transze. Termin spłaty pierwszej transzy (A) w kwocie 530 mln zł przypada na 30 grudnia 2013 roku. Transza B o wartości 170 mln zł ma być spłacona w całości po dwóch latach od dnia zawarcia umowy.

Energomontaż-Południe

Spółka budowlana Energomontaż-Południe (ENERGOPLD) otrzymała zamówienie od Alstom Power Systems o wartości ponad 70 mln zł na wykonanie prac montażowych w ramach modernizacji bloku w Elektrowni Bełchatów.

Hawe

Hawe informuje, że 17 marca br. spółka zależna PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła umowę z UPC Polska Sp. z o.o. Umowa dotyczy dzierżawy na 20 lat jednej pary włókien światłowodowych o długości 800 km w relacjach Warszawa - Sochaczew - Konin - Gniezno i Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdańsk wraz z usługami kolokacji. Wartość umowy może wynieść łącznie ok. 23,5 mln zł. W umowie zapisano, że po 10 latach strony mogą podjąć negocjację stawek czynszu na kolejne 10 lat. W przypadku braku porozumienia umowa może zostać przerwana. W tym przypadku przychody PBT Hawe z tytułu dzierżawy w pierwszych 10 latach umowy wyniosą około 13 mln zł. Po upływie 20 lat obowiązywania umowy UPC ma prawo nabycia własności przedmiotu dzierżawy.

Midas, Magna Polonia

Spółki telekomunikacyjne Mediatel i CenterNet po połączeniu stworzą razem platformę umożliwiającą świadczenie komplementarnych usług telekomunikacyjnych swoim partnerom, poinformowali przedstawiciele spółek i ich właścicieli: funduszy Midas i Magna Polonia (06MAGNA) w środę. Inwestycje potrzebne na uruchomienie i rozwój projekty mają mieć wartość 200 mln zł w ciągu dwóch lat.