Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1333,77 mln zł wobec 800,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 19290,44 mln zł wobec 18432,05 mln zł rok wcześniej.

Spółka PGNiG nie podała danych za sam IV kw. 2009 r. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 87,24 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1238,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 13661,54 mln zł wobec 12913,12 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 665,87 mln zł zysku netto wobec 546,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wydobyło 4,1 mld m sześc. gazu ziemnego w 2009 roku wobec prognozy 4,3 mld m sześc. poinformowała spółka w poniedziałek. Firma zapowiada, że w 2010 i 2011 roku wydobycie gazu wyniesie po ok. 4,3 mld m sześc. "Wydobycie gazu ziemnego w 2009 roku wyniosło 4,1 mld m sześc. w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (E). W stosunku do prognozy […] z dnia 2 marca 2009 roku oznacza to spadek o 0,2 mld m sześc." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zmniejszenie poziomu wydobycia w trakcie 2009 roku względem prognozy wynikało z opóźnienia włączenia do eksploatacji Odazotowni Grodzisk jak również z problemów technicznych podczas rozruchu technologicznego tej instalacji, mniejszego zapotrzebowania na gaz ziemny zaazotowany, które decyduje o wysokości produkcji ze złóż i opóźnienia inwestycyjnego na jednym ze złóż gazu ziemnego zaazotowanego.

W marcu ub. roku PGNiG zmniejszyło prognozę wydobycia gazu ziemnego w 2009 roku do ok. 4,3 mld m sześc. z ok. 4,6 mld m sześc. i pozostawiło prognozę na 2010 rok na poziomie 4,3 mld m sześc. Wydobycie gazu przez grupę kapitałową wyniosło 4,1 mld m sześc. w 2008 roku wobec 4,3 mld m sześc. rok wcześniej. W poniedziałek PGNiG poinformowało, że analiza dotychczasowego oraz planowego przebiegu eksploatacji wskazuje, iż w 2010 roku wydobycie gazu ziemnego wyniesie ok. 4,3 mld m sześc., a wydobycie gazu ziemnego w 2011 roku szacowane jest na poziomie ok. 4,3 mld m sześc. Strategia spółki zakłada, że do 2015 r. wydobycie z własnych zasobów wyniesie 6,2 mld m. sześc. gazu rocznie, w tym 1,5 mld m. sześc. z zasobów zagranicznych.

PGNiG przewiduje sprzedaż gazu na poziomie 14,3-14,5 mld m. sześc. w 2010 roku, poinformował wiceprezes spółki Radosław Dudziński. W 2009 r. PGNiG sprzedało 13,3 mld m. sześc. gazu wobec 13,9 mld m. sześc. rok wcześniej. "Powinniśmy wyjść na sprzedaż 14,3-14,5 mld m. sześc. w całym roku" - powiedział Dudziński dziennikarzom po konferencji prasowej.

Dodał, że odbiorcy przemysłowi zamówili już tyle gazu, ile w 2008 roku. Przedstawiciele spółki podkreślili też, że począwszy od IV kw. ub.r. można zaobserwować odbudowę popytu ze strony klientów przemysłowych. Ponadto firma zanotowała w I kw. zwiększony popyt ze strony klientów indywidualnych w związku z niskimi temperaturami.

PGNiG wyemituje w I poł. 2009 roku obligacje dla polskich banków na kwotę ok. 3 mld zł, które zostaną wykorzystane głównie do spłaty linii kredytowej, poinformowała spółka w poniedziałek. Planowana na drugie półrocze emisja euroobligacji sfinansuje częściowo inwestycje planowane na ok. 5 mld zł w 2010 roku.

"Część środków na wykonanie inwestycji będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych. W półroczu 2010 roku PGNiG skieruje do polskich banków ofertę objęcia obligacji na kwotę ok. 3 mld zł. W II półroczu 2010 roku planowana jest emisja euroobligacji. Środki z obligacji zostaną wykorzystane głównie do spłaty linii kredytowej, która wygasa w połowie roku, natomiast euroobligacje przeznaczone będą na dalsze projekty inwestycyjne" - czytamy w komunikacie spółki.