LST Capital

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny akcji spółki LST Capital w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F i G. Ofertą publiczną objęte jest 10 mln akcji serii G. O

LST Capital (były Totmes Capital) prowadzi działalność inwestycyjną, głównie na rynku inwestycji niepublicznych, określaną jako venture capital, dotyczącą inwestycji w projekty inwestycyjne o wysokim potencjale wzrostu będące równocześnie w dość wczesnym stadium rozwoju, jak również określaną jako private equity, a dotyczącą przedsięwzięć już istniejących, rozwijających się w dużym tempie i wymagających dokapitalizowania w celu osiągnięcia dalszego wzrostu ich wartości, podaje spółka na swojej stronie internetowej.

Firma jest obecnie notowana na rynku NewConnect. Przychody spółki w 2009 wyniosły 1,74 mln zł, a zysk netto 478 tys. zł.

Pozbud

Pozbud T&R ustalił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 5 zł. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach wynosi: Transza Instytucjonalna - 4.603.777 aAkcji serii E, Transza Indywidualna - 396.223 akcji serii E.

Asseco Poland

Spółka informatyczna Asseco Poland (ASSECOPOL) miała 373,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 321,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 525,51 mln zł wobec 494,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3050,25 mln zł wobec 2786,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 290,74 mln zł zysku netto wobec 277,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd Asseco Poland zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę ok. 100 mln zł, czyli ok. 34 proc. zysku jednostkowego za 2009 r. Kapitał spółki dzieli się na 77,5 mln akcji, w tym 9,3 mln akcji, które posiada sama spółka i które nie biorą udziału w dywidendzie. Spółka spodziewa się uzyskać w sumie ok. 75-80 mln zł z dywidend od swoich spółek zależnych.

Grupa informatyczna Asseco Poland otrzymała ofertę zakupu spółki Asseco Systems. Firma nie wyklucza sprzedaży Asseco Systems, choć równocześnie przygotowuje jej włączenie do struktury Asseco Poland.

Backlog (portfel zamówień) spółki informatycznej Asseco Poland na usługi i oprogramowanie własne stanowi obecnie 71 proc. ubiegłorocznej sprzedaży. W 2009 r. wartość sprzedaży własnych rozwiązań spółki stanowiła 55 proc. wszystkich przychodów i wynosiła blisko 1,7 mld zł.

Asseco Poland liczy, że przeprowadzi w maju emisję akcji serii I z której może pozyskać ok. 230 mln zł. Początkowo emisja miała zostać przeprowadzona w I kwartale, a zarząd ustalił cenę minimalną oferowanych akcji na 60 zł. Spółka wyemituje 3,88 mln akcji serii I. Równocześnie ma umorzyć odpowiednią liczbę akcji własnych. W wyniku fuzji z Prokom Software, Asseco Poland stało się właścicielem 11.611.450 akcji własnych (treasury shares). W grudniu 2008 r. spółka sprzedała 1,4 mln z tych walorów.

Grupa Informatyczna Asseco Poland zbuduje na warszawskim Wilanowie siedzibę. Koszt projektu to ok. 200 mln zł, ale jego realizacja ma, na poziomie operacyjnym, przynieść firmie 166 mln zł oszczędności. >>>>

Bankier.pl

Spółka Bankier.pl miała 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,42 mln zł wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 20,32 mln zł wobec 20,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 0,08 mln zł straty netto wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Mispol

Spółka spożywcza Mispol miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,17 mln zł wobec 7,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 277,56 mln zł wobec 238,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 0,87 mln zł straty netto wobec 1,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Alma Market

Spółka Alma Market, właściciel sieci delikatesów, miała 59,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 16,37 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 49,49 mln zł wobec 25,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1009,51 mln zł wobec 868,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 49,92 mln zł straty netto wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej.

CAM Media

Spółka z branży reklamowej CAMMedia miała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,45 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,93 mln zł wobec 44,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 0,91 mln zł zysku netto wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Elstar Oils

Spółka spożywcza Elstar Oils (ELSTAROIL) miała 19,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 13,80 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 38,97 mln zł wobec 36,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 650,26 mln zł wobec 576,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 14,35 mln zł zysku netto wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Ulma Construccion

Spółka Ulma Construccion miała 5,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 25,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,96 mln zł wobec 40,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 175,45 mln zł wobec 241,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 2,94 mln zł zysku netto wobec 20,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Polcolorit

Spółka Polcolorit, producent płytek ceramicznych, miała 0,67 mln zł jednostkowego zysku netto w 2009 roku wobec 9,06 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,07 mln zł wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 67,33 mln zł wobec 86,36 mln zł rok wcześniej.

Lena Lighting

Spółka Lena Lighting, producent opraw oświetleniowych, miała 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,91 mln zł wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 104,51 mln zł wobec 122,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 0,69 mln zł zysku netto wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Gastel Żurawie

Spółka spółka Gastel Żurawie (GASTELZUR), która powstanie z połączenia firmy Gastel i notowanej na GPW spółki EFH Żurawie Wieżowe, miała 0,46 mln zł jednostkowego zysku

netto w 2009 roku wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,67 mln zł wobec 14,27 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 22,69 mln zł wobec 39,98 mln zł rok wcześniej.

Ipopema Securities

Biuro maklerskie Ipopema Securities (IPOPEMA) miało 11,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 12,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 15,14 mln zł wobec 14,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 70,50 mln zł wobec 53,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 12,69 mln zł zysku netto wobec 12,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Bogdanka

Spółka Bogdanka miała 191,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 156,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 226,71 mln zł wobec 203,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1118,39 mln zł wobec 1033,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 192,05 mln zł zysku netto wobec 157,24 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System

Spółka ESSystem miała 9,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 14,20 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,80 mln zł wobec 18,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 150,79 mln zł wobec 175,43 mln zł rok wcześniej.

W czwartym kwartale 2009 roku wynik netto wyniósł 2,89 mln zł wobec 3,38 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 9,55 mln zł zysku netto wobec 11,46 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG

Spółka PGNiG miała 1201,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 865,30 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1333,77 mln zł wobec 800,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 19290,44 mln zł wobec 18432,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 665,87 mln zł zysku netto wobec 546,24 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

PBG

Spółka PBG miała 210,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 156,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 286,50 mln zł wobec 223,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2577,98 mln zł wobec 2091,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 98,28 mln zł zysku netto wobec 58,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Action

Dystrybutor IT spółka Action miała 23,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008/09 roku obrotowym (od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.) wobec 33,79 mln zł zysku w poprzednim okresie obrotowym (od 1 sierpnia 2007 r. do 31 lipca 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 3079,44 mln zł wobec 2343,37 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2008/09 roku spółka miała 46,61 mln zł zysku netto wobec 39,72 mln zł zysku w roku 2007/08.

Zarząd spółki Action, dystrybutora IT zamierza zaproponować akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 30 proc. zysku, wypracowanego w roku obrotowym 2008/2009. Kwota dywidendy wyniesie 23,68 mln zł, tj. 0,85 zł na akcję.

Hydrobudowa Polska

Spółka budowlana Hydrobudowa Polska (HBPOLSKA) miała 97,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 62,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 115,24 mln zł wobec 58,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1675,62 mln zł wobec 1225,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 38,90 mln zł zysku netto wobec 53,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora i Optimus

Spółki CD Projekt oraz CD Projekt RED i Agora zawarły umowy licencyjną i dystrybutorską dotyczącą gry "Wiedźmin 2"., poinformowała spółka Optimus, która poręczyła weksle na kwotę do 6,33 mln zł wydane przez CD Projekt Agorze. Optimus jest właścicielem grupy CDP, w skład której wchodzą wydawca gier CD Projekt oraz producent CD Projekt RED.

"Przedmiotem umowy licencyjnej jest udzielenie przez CD Projekt Red na rzecz Agora licencji na korzystanie z gry komputerowej pod roboczą nazwą Wiedźmin 2, w wersji na komputery klasy PC, w polskiej wersji językowej, w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji w wersji pudełkowej" - czytamy w komunikacie.

"Przedmiotem umowy dystrybucyjnej jest udzielenie przez Agora na rzecz CD Projekt sublicencji wyłącznej na korzystanie z gry w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji przez CD Projekt określenia podstawowych warunków i zasad prowadzenia dystrybucji, określenie zobowiązań stron w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej gry" - czytamy także.

Ferro

Przedział cenowy akcji w ofercie publicznej producenta armatury Ferro został ustalony na 8,40-10,60 zł. Oferta Ferro obejmuje do 3 mln akcji istniejących oraz do 1 mln akcji nowej emisji serii C. Całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, może wynieść od 33,6 do 42,4 mln zł. Środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje IT.

W transzy detalicznej spółka oferuje do 600 tys. akcji serii C, a w transzy instytucjonalnej - do 400 tys. akcji serii C oraz do 3 mln akcji istniejących. Budowa księgi popytu odbędzie się 25 marca. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 23 do 25 marca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 29 do 30 marca.

Gant Development

Spółka Gant Development miała 62,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 4,58 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 79,39 mln zł wobec 6,70 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 342,92 mln zł wobec 44,43 mln zł rok wcześniej.

Firma deweloperska Gant Development podtrzymał prognozy finansowe na 2010 i 2011 rok. Prognoza spółki przewiduje osiągnięcie 312 mln zł przychodów i 58 mln zł zysku netto w 2010 oraz 427 mln zł przychodów i 108 mln zł zysku netto w 2011.

Seko

Spółka spożywcza Seko miała 3,98 mln zł jednostkowego zysku w 2009 roku wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,57 mln zł wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 114,49 mln zł wobec 111,72 mln zł rok wcześniej.

Budimex

Spółka budowlana Budimex miała 173,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 93,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 200,51 mln zł wobec 107,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3289,87 mln zł wobec 3274,25 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym komunikacie podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 173,48 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 138,03 mln zł zysku netto wobec 117,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd spółki budowlanej Budimex zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2009 rok w wysokości 173,6 mln zł, to znaczy 6,80 zł brutto na jedną akcję.

Armatura Kraków

Spółka Armatura Kraków miała 28,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2009 roku wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 33,62 mln zł wobec 12,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 224,56 mln zł wobec 190,56 mln zł rok wcześniej.

Armatura Kraków planuje zainwestować ok. 26,3 mln zł w latach 2010-2011. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup i adaptację magazynu oraz hali produkcyjnej, a także zakup maszyn. Spółka podaje, że plan inwestycyjny obejmuje dwie główne sfery: nakłady inwestycyjne budowlane, inwestycje w budynki, wyposażenie i infrastrukturę o planowanej wartości nakładów w wysokości 15,5 mln zł. Firma planuje także zakupy maszyn, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 10,8 mln zł.

Kruszwica

Spółka spożywcza Kruszwica miała 142,75 mln zł jednostkowego zysku w 2009 roku wobec 132,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 198,54 mln zł wobec 198,67 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 2029,99 mln zł wobec 2131,38 mln zł rok wcześniej.

PKOBP

W raporcie z 15 marca, analitycy Millennium Domu Maklerskiego nieznacznie obniżyli do 40,6 zł z 41,10 zł cenę docelową akcji PKO Banku Polskiego (PKOBP) i podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla banku. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję inwestorzy płacili 38,1 zł zaś w poniedziałek, ok. godz. 10:15 kurs akcji wynosił 39,41 zł.

"Obecnie PKO BP jest notowany z nieznaczną premią w stosunku do konkurentów. Uważamy, ze jest ona uzasadniona perspektywą wypłaty dywidendy (min. 40% zysku netto czyli 0.7 PLN/akcję) oraz faktem, iż z największych banków PKO BP może być tym podmiotem, który pokaże największą dynamikę wzrostu zysków w bieżącym roku. Będzie ona rezultatem niższych odpisów na rezerwy oraz wzrostu wyniku odsetkowego, dzięki połączonemu efektowi przyrostu wolumenów oraz niewielkiej poprawy marży odsetkowej (średniorocznie). Biorąc pod uwagę, iż obecnie spółka jest notowana z dyskontem w stosunku do najbliższego konkurenta (Pekao) pozostawiamy rekomendację akumuluj na walory banku" - podano w raporcie.

Mondi

W raporcie z 15 marca, analitycy Millennium Domu Maklerskiego obniżyli rekomendację dla spółki Mondi Świecie (SWIECIE) do "redukuj" z "akumuluj" oraz cenę docelową do 66,6 zł wobec 81,0 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję inwestorzy płacili 81,2 zł zaś w poniedziałek, ok. godz. 9:20 kurs akcji wynosił 79,95 zł.

Analitycy Millennium DM podkreślili, że wyniki finansowe Mondi za IV kw. 2009 okazały się wyższe niż oczekiwania rynkowe, dzięki wyższej cenie papierów, a przed wszystkim w efekcie lepszego od oczekiwań wykorzystania mocy na nowej maszynie papierniczej.

"W 2010 roku spodziewamy się kontynuacji wzrostów cen papierów, ale dostrzegamy również ryzyko znacznego wzrostu cen podstawowych surowców oraz dalszego umocnienia PLN w stosunku do EUR. O ile duży wzrost cen papierów jest naszym zdaniem już odzwierciedlony w wycenie spółki, to ryzyko wzrostu cen drewna i makulatury oraz umocnienia złotego już niekoniecznie. Wobec powyższego obniżamy rekomendację dla spółki do redukuj" - podano w raporcie.

Ronson

Firma deweloperska Ronson Development rozpoczyna realizację Imaginarium III, kolejnego etapu osiedla zlokalizowanego na warszawskich Bielanach. Tylko podczas pierwszego dnia przedsprzedaży podpisano umowy rezerwacyjne na 7 z 45 dostępnych mieszkań.

Imaginarium III to kolejny etap osiedla zlokalizowanego na warszawskich Bielanach. W ramach trzeciego etapu powstają dwa dwupiętrowe budynki, spójne z charakterem poprzednich etapów, liczące łącznie 45 mieszkań o powierzchni od 43 do 126 m.kw. Budowa rozpocznie się w czerwcu 2010 roku, a zakończenie projektu planowane jest na koniec 2011 roku. Ceny zaczynają się od 9,5 tys. zł brutto za m.kw.

W pierwszym etapie Imaginarium, zakończonym w grudniu 2007, sprzedane zostało wszystkie z 58 mieszkań. Z drugiego etapu, ukończonego w sierpniu 2009, w sprzedaży pozostały dwa z 65 oferowanych lokali.

PBG

Portfel zamówień firmy budowlanej PBG wynosi 4,4 mld zł., wynika z poniedziałkowej wypowiedzi wiceprezesa spółki Przemysława Szkudlarczyka. Według niego, na rok 2010 przypada 2,9 mld zł. >>>>

Budvar Centrum

Przychody ze sprzedaży producenta okien, spółki Budvar Centrum (BUDVARCEN) wyniosły 4,0 mln zł od 1 stycznia do 28 lutego 2010 w porównaniu z 4,53 mln zł w analogicznym okresie ub. Roku. W samym lutym przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów wyniosły 2,14 mln zł wobec 2,56 mln zł rok wcześniej.

Makarony Polskie
Stoczek, spółka zależna Makaronów Polskich, ma umowę na dostawę dań gotowych z Towarowym Domem Maklerskim Arrtrans. Wartość umowy wynosi 13,1 mln zł. Umowa realizowana będzie od kwietnia do listopada 2010 r.

PGE

Analitycy Morgan Stanley 22 marca rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) od zalecenia "równoważ", wyznaczając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 26 zł. W poniedziałek na zamknięciu jeden papier PGE wart był 23,1 zł.

Puławy

Analitycy z Erste Group, w raporcie z 19 marca, podtrzymali rekomendację "redukuj" dla akcji Zakładów Azotowych Puławy, podnosząc cenę docelową ala jednej akcji o 9,5 proc. 72,70 zł. Poprzednia cena wyznaczona była na poziomie 66,40 zł za jeden walor PULAWY. W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs Puław wynosił 79,8 zł.

TVN

W raporcie z 16 marca, analitycy KBC Securities, obniżyli rekomendację dla akcji TVN do "trzymaj" z "kupuj", podwyższając jednocześnie cenę docelową do 17 zł z 16,5 zł. Rekomendacja został wydana przy cenie 16,40 zł. W poniedziałek na zamknięcie sesji papiery TVN warte były 17,2 zł.

Analitycy z BofA Merrill Lynch, w raporcie 19 marca, podwyższyli rekomendację dla akcji TVN do "kupuj" z "neutralnie". Nową, 12- miesięczną cenę docelową BofML ustalił na poziomie 22 zł za akcję, czyli o 37,5 proc. wyższym niż poprzednio. Wcześniej akcje TVN analitycy wyceniali na 16 zł.

PKOBP

22 marca Atlantik Financial Markets po raz pierwszy wydał rekomendację dla PKOBP od zalecenia "trzymaj", z wyceną jednej akcji na poziomie 40,60 zł. W poniedziałek na zamknięcie sesji walory PKOBP kosztowały 38,85 zł.

Infovide-Matrix

Spółka Infovide-Matrix (IVMX) miał 12,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 18,91 mln zł wobec 18,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 230,71 mln zł wobec 224,50 mln zł rok wcześniej.

Backlog kontraktów na 2010 roku wynosi obecnie 64,17 mln zł i pozostaje na niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku. Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego oraz administracji publicznej.

Firma informatyczna Infovide-Matrix (IVMX) zamierza zaproponować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 3,55 mln zł z zysku wypracowanego w roku 2009. Oznacza to wypłatę dywidendy w kwocie 0,30 zł na akcję.

Wola Info

Spółka IT WolaInfo miała 14,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 14,45 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 91,03 mln zł wobec 176,76 mln zł rok wcześniej.

Eko Holding

Grupa kapitałowa Eko Holding SA zadebiutuje w środę na Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa będzie pierwszym debiutantem w tym roku na warszawskiej giełdzie. >>>>