Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 205,24 mln zł wobec 89,11 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 75,74 mln zł wobec 255,26 mln zł rok wcześniej.

Spółka Petrolinvest (PETROLINV) nie podała danych za sam IV kw. 2009 r. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 323,35 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 31,30 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 55,15 mln zł wobec 171,88 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 330,95 mln zł straty netto wobec 236,01 mln zł straty rok wcześniej.