“Gospodarka dalej wymaga wsparcia ze strony akomodacyjnej polityki monetarnej” – stwierdził Bernanke w swoim wystąpieniu przed forum komisji usług finansowych Izby Reprezentantów, powtarzając część swego oświadczenia sprzed miesiąca.

Dzisiejsze wystąpienie było wcześniej zaplanowane na 10 lutego, ale odroczono je z powodu burzy śnieżnej w Waszyngtonie. Fed przygotował wtedy wcześniej tezy przemówienia prezesa, sugerując zresztą podniesienie stopy dyskontowej. 

Szef banku centralnego i jego koledzy zarysowują strategię zacieśnienia polityki kredytowej w odpowiednim czasie, aby zapobiec wzrostowi inflacji. Obawiają się jednak, że stopy procentowe funduszy federalnych, główny instrument polityki od 20 lat, nie są równie skuteczne, jak w przeszłości dla uzyskaniu wpływu na koszty pożyczek. 

Szef Fedu powiedział, że zamknięcie programu nadzwyczajnych pożyczek i podniesienie stopy dyskontowej “nie oznacza zacieśnienia polityki monetarnej i nie powinno być interpretowane, jako sygnał jakichkolwiek zmian w prognozie polityki monetarnej”. 

Natomiast wśród głównych instrumentów zacieśnienia polityki kredytowej są podniesie stopy procentowej za fundusze zdeponowane przez banki w Fed, oraz tak zwane operacje warunkowej sprzedaży, które czasowo drenują gotówkę z systemu bankowego – podkreślił Bernanke.

Operacje warunkowej sprzedaży (ang. reverse repurchase agreements) zmniejszają bieżącą płynność systemu bankowego. Polegają na sprzedawaniu przez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, z jednoczesnym zobowiązaniem ich do odsprzedaży tychże papierów w wyznaczonym terminie i po ustalonej cenie.