Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 254,22 mln euro wobec 386,77 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Orco Property Group (ORCOGROUP) wyniosły 251,53 mln euro wobec 299,93 mln euro rok wcześniej.

Nowy plan restrukturyzacji

Orco Property Group przedstawiło nowy plan restrukturyzacji zadłużenia i proponuje obligatariuszom wydłużenie spłaty swoich zobowiązań o 10 lat.

"Po konsultacjach z obligatariuszami zarząd Orco złożył propozycję 10-letniego przełożenia spłaty swoich zobowiązań na który pozwala Sauvegarde Act, wyznaczający okres ochronny dla Orco przed wierzycielami" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że terminy spłat obligacji, pierwotnie skoncentrowane w 80 proc. w 2013 i 2014, zostaną przesunięte o liczbę lat konieczną do szacowanego zakończenia projektów deweloperskich. Średni okres zapalności obligacji wzrośnie z 3 do około 8 lat.

Wartość obligacji serii 2010 i 2014 to ponad 553 mln euro. Propozycje wymagają akceptacji obligatariuszy, którzy już wcześniej odrzucali plan zarządu Orco dotyczący restrukturyzacji zadłużenia dewelopera. Orco jest obecnie w trzecim okresie ochronnym, który potrwa do czerwca 2010 r.

Orco planuje też sprzedać pięć nieruchomości. Łączna szacowana wartość tych nieruchomości to ok. 43 mln euro.

"W dniu 31 grudnia 2009 Grupa zdecydowała, aby sprzedać pięć nieruchomości ze swojego inwestycyjnego portfolio, tym bardziej że termin finansowania tych nieruchomości jest 'bliski'. Po dwie nieruchomości do sprzedaży są w Niemczech (o wartości 11 mln euro i 8,4 mln euro) i na Węgrzech (o wartości 0,7 mln euro i 13,2 mln euro) oraz jedna na Słowacji (10 mln euro). Dług bankowy na tych nieruchomościach wynosi łącznie 51,5 mln euro" - czytamy w skonsolidowanym sprawozdaniu Orco.