„Polskie prawo dotyczące przejęć, pozwala NWR na uchylenie pozostałego warunku realizacji oferty, którym jest minimalny poziom akceptacji oferty na poziomie 75 proc. kapitału zakładowego Bogdanki (BOGDANKA), który jest przedmiotem przetargu. Przeanalizujemy tę opcję, w razie potrzeby, w końcu okresu przyjmowania zapisów" - czytamy w komunikacie.

Trwająca oferta NWR zakończy się 29 listopada br. NWR oferuje 100,75 zł za akcję Bogdanki, co oznacza, że cała oferta (100 proc. kapitału LW Bogdanka) ma wartość 3 427 mln zł (ok. 857 mln euro). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał NWR zgodę na przejęcie kontroli nad Bogdanką. Zarząd LW Bogdanka informował wcześniej, że jest przeciwny próbie przejęcia i wskazał na „ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia dla spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych z niego wynikających".

Dodatkowo, zdaniem zarządu, cena zaproponowana przez wzywającego nie odpowiada wartości godziwej spółki. Możliwą kontrofertę wobec wezwania NWR rozważa Jastrzębska Spółka Węglowa. Prezes Bogdanki Mirosław Taras powiedział w wywiadzie dla piątkowej "Rzeczpospolitej", że cena w wezwaniu jest "obraźliwa".

Narastająco w I-III kw. 2010 roku NWR (NEWWORLDR) miał 163,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 69,05 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1124,41 mln euro wobec 775,65 mln euro. Narastająco w I-III kw. 2010 roku LW Bogdanka miała 191,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 174,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 934,22 mln zł wobec 850,67 mln zł.