W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 9,56 zł. W piątek na zamknięciu kurs wynosił 9,9 zł.

"Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom ograniczającym koszty, spółka poprawia wyniki. Dodatkowo w porównaniu r/r Multimedia korzysta na umocnieniu PLN względem USD i EUR, co wpływa m.in. na poziom kosztów praw autorskich i programmingu. W naszej zaktualizowanej wycenie uwzględniamy umorzenie akcji własnych oraz perspektywę dalszego spadku ARPU w segmencie tv kablowej w 4Q'10. Końcową wycenę ustaliliśmy na poziomie 11.1 PLN/akcję" – czytamy w raporcie.

W porównaniu do raportu z marca 2010 roku analitycy obniżyli prognozę przychodów na 2010 rok o 2% do 563.7 mln zł, a wyniku netto - o 13.6% tj. o 11.7 mln zł z uwagi na wyższe koszty finansowe jakie spółka poniesie w tym roku (koszty skupu akcji własnych oraz zmiana struktury zadłużenia).