"W związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, spółka zdecydowała się na odwołanie oferty publicznej akcji. Zarówno spółka jak i jej akcjonariusze, będą podejmować dalsze działania, zmierzające do osiągnięcia pozycji czołowego producenta gazu i ropy na Ukrainie" – czytamy w komunikacie. Inwestorzy indywidualni, którzy zapisali się na akcje Geo Alliance, na zasadach opisanych w prospekcie spółki, otrzymają zwrot środków na rachunek inwestycyjny nie później niż w terminie 14 dni – podano również.

Spółka podała, że cena maksymalna wynosiła 87,0 zł za akcję. Środki pozyskane z emisji nowych akcji miałaby zostać wykorzystane na realizację planu inwestycyjnego Grupy, którego celem jest zwiększenie wydobycia poprzez uruchomienie nowych i rekonstrukcję odwiertów, a także przejęcia. Unicredit Bank AG (Oddział w Londynie) pełni funkcję globalnego koordynatora emisji i prowadzącego księgę popytu, a Concorde Capital współzarządzającego ofertą.

W I półroczu 2010 Grupa osiągnęła przychody na poziomie 144,5 mln UAH (15 mln euro), ponad 70 proc. marżę EBITDA i zysk netto równy 73,2 mln UAH (7,6 mln euro). W 2009 r. przychody wyniosły 286,5 mln UAH (29,7 mln euro), marża EBITDA 67 proc., a zysk netto 124,3 mln UAH (13,0 mln euro).