"Zarząd zarekomenduje na posiedzeniu rady nadzorczej 21 grudnia wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na akcję. To pierwsza dywidenda, ale chciałbym, aby było to już tradycją w firmie" - powiedział Rutkowski na konferencji prasowej.

Główny akcjonariusz wyjaśnił, że zmiana polityki dywidendowej jest uzasadniona dobrymi wynikami spółki (AMICA), które po wdrożeniu nowej strategii będą coraz lepsze.

Zakłada ona bowiem m. in. średnioroczny wzrost sprzedaży na poziomie 10 proc. w latach 2010-2012 oraz osiągnięcie stałej rentowności bruttu na poziomie 5-6 proc. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 7,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,80 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 961,73 mln zł wobec 945,81 mln zł.