Raport sporządzono gdy na warszawskiej giełdzie akcje SELENA kosztowały 18,45 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji za papiery spółki inwestorzy płacili 18,4 zł. W środę około godz. 10:15 cena akcji wynosiła 18,25 zł.

„Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji oraz perspektywę utrzymania słabej marży brutto ze sprzedaży w najbliższym czasie, obniżamy nasze wcześniejsze zalecenie do Redukuj, utrzymując jednocześnie cenę docelową na poziomie 17,0 PLN. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 17,4 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 16,7 PLN za akcję. Metodom przypisaliśmy równe wagi. Tym samym wyznaczamy cenę docelową dla 1 akcji na poziomie 17,0 PLN i wydajemy rekomendację Redukuj” – napisano w raporcie.