"Rada Nadzorcza NFI EMF (...) jednogłośnie podjęła uchwałę, w której ustaliła dzień wypłaty dywidendy na 12 stycznia 2011 roku" - czytamy w raporcie. Wcześniej ZWZ NFI Empik Media & Fashion zdecydowało o wypłacie 19,77 mln zł dywidendy, czyli 0,19 zł na akcję.

Pozostałą kwotę z 271,7-mln zysku przeznaczono na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał zapasowy.