W dniu wydania rekomendacji, cena akcji spółki wynosiła 16,4 zł, a w poniedziałek ok. godz. 09:40 za akcję płacono 17,27 zł, po wzroście o 3,4%%.

"Po słabym okresie 1-3Q'10 spodziewamy się, że najbliższe kwartały przyniosą już stopniową poprawę wyników zarówno na poziomie przychodów jak i marży. Oczekujemy, że w 2011 roku spółka wypracuje 167,2 mln zł zysku EBIT (+76,7% r/r) oraz 101,9 mln zł zysku netto (+269,4% r/r). Obok coraz lepszej koniunktury na rynku węgla i sprzętu górniczego, poprawa będzie wynikać z zakończonej restrukturyzacji spółek zależnych – Tagor, spółek w Serbii, odlewni w Stalowej Woli oraz zakupionej w 2009 roku spółki Waratah. Obecne notowania spółek z grupy porównawczej znajdują się w trendzie wzrostowym, na którym nie skorzystały jeszcze notowania Kopexu. Zwracamy uwagę, że obecna rynkowa wycena akcji spółki wskazuje na blisko 16,5% dyskonto dla mnożnika P/E'11 i ponad 28,4% dyskonto dla wskaźnika EV/EBITDA'11. Biorąc powyższe czynniki pod uwagę zdecydowaliśmy się rozpocząć wydawanie rekom! endacji dla akcji Kopexu od zalecenia 'akumuluj' z ceną docelową 18,7 zł/akcję" – czytamy w raporcie.