Jak poinformowała PAP Joanna Borkowska z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nowy fragment drogi składa się z łącznika Kobierzyce oraz drogi ekspresowej; ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3,5 m.

"W ramach budowy odcinka powstały dwa węzły - pierwszy łączący drogę krajową nr 35 Wrocław - Świdnica z AOW oraz tzw. węzeł Wrocław, łączący AOW z autostradą A-4, który jest obecnie drugim co do wielkości węzłem autostradowym w Polsce i najważniejszym węzłem wybudowanym w ciągu AOW" - powiedziała Borkowska.

>>> Czytaj też: Rząd planuje przesunięcie po 2013 r. części inwestycji drogowych

Autostradowa Obwodnica Wrocławia poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Głównym celem inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. Długość całej obwodnicy to ok. 36 km; jej budowa podzielona została na trzy części, a koszt całej inwestycji sięgnął ok. 3,5 mld zł.

Pierwsza część zakłada budowę odcinka obwodnicy od Magnic do wrocławskiego lotniska, a jej koszt to blisko 800 mln zł. W czwartek dla ruchu otwarta została właśnie cześć tego odcinka, jednak tylko do autostrady A-4.

"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi prace na odcinku od autostrady A-4 do lotniska odbywają się w ograniczonym zakresie. Odcinek ten zostanie otwarty dla ruchu niezwłocznie po zakończeniu wszystkich prac. Warunkiem jego otwarcia jest również zakończenie prac na przebudowywanych odcinkach dróg miejskich ul. Granicznej i ul. Strzegomskiej" - dodała Borkowska.

Cała obwodnica ma być oddana do użytku w czerwcu 2011 r.