W tym bony skarbowe: 20,3 mld zł, obligacje na rynku krajowym: 64,4 mld zł oraz obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 1,9 mld zł.

Z informacji MF wynika, że dokonano odkupu SPW zapadających w 2011 r.:

- obligacji PS0511: 7,0 mld zł (30 proc. pierwotnego zadłużenia),- obligacji OK0711: 1,1 mld zł (6 proc. pierwotnego zadłużenia), - bonów skarbowych zapadających w okresie IV-VI: 2,4 mld zł (21 proc. pierwotnego zadłużenia).