Dwanaście banków jest oskarżonych o narażenie inwestorów na szkody poprzez sprzedaż instrumentów pochodnych opartych o sztuczne ceny w latach 2006-2009. Pozew dotyczy londyńskiej stopy bankowej, zwanej Libor, ustanowionej przez British Bankers Association. Jest to szacowany koszt pożyczki pomiędzy bankami. 

>>> Czytaj też: Udaremniono ponad 1,7 tys. wyłudzeń kredytów wartych ponad 106 mln zł

Znajdujący się w Wiedniu fundusz kapitałowy FTC oraz dwa fundusze treminowe FTC zarejestrowane w Luksemburgu i na Giblartarze utrzymują w pozwie, że banki wspólnie umówiły się i sztucznie osłabiły stopę Libor. 

>>> Czytaj również: Negatywna perspektywa ratingu może być błogosławieństwem dla USA

"W czasie największego załamania na rynkach od momentu Wielkiego Kryzysu, stopy Libor złożone przez banki nie różniły się znacznie. Nie zmniejszały się, ani znacznie nie zwiększały" - napisano w skardze. Powodzi ubiegają się o trudne do ustalenia szkody oraz o status powództwa grupowego dla inwestujących w instrumenty pochodne. To oni są poszkodowanymi w procesie sądowym. 

>>> Polecamy: Bank Światowy obniża prognozę wzrostu PKB Polski

Według Citigroup, pozew nie ma podstaw. Inne banki wspomniane w procesie sądowym albo odmówiły komentarza albo ich rzecznicy byli nieosiągalni. Podejrzanymi bankami są: Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds Bank, Norinchukin Bank, Royal Bank of Scotland, UBS oraz WestLB.

Proces pojawia się w momencie, gdy instytucje nadzorujące w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Wielkiej Brytanii sprawdzają, czy największe banki nie działały wspólnie w celu manipulowania ceną referencyjną stóp procentowych.

"Ponieważ obciążenie poszczególnych banków nie jest takie samo, stopy procentowe pożyczek powinny być różne" - napisano w skardze.

>>> Czytaj też: Banki są gotowe na podwyżkę stóp. Oprocentowanie lokat idzie w górę

Według powództwa banki miały dwa powody do osłabienia Liboru: zapewnienie rynku o finansowej stabilności banku oraz czerpanie korzyści z poufnych transakcji, które są możliwe dzięki wewnętrznym informacjom banku na rynku instrumentów pochodnych opartych o Libor.

Proces ustalenia stopy Libor dla dolara dotyczy 20 banków przedstawiających koszt udzielanych przez nich pożyczek do godziny 11 każdego dnia. Pierwsza i ostatnia piątka banków jest usuwana z listy. Stopa jest obliczona jako średnia z danych od pozostałych dziesięciu banków.