TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) miała 189,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 285,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

W raporcie z 21 kwietnia analitycy Concorde Securities obniżyli rekomendację dla walorów Telekomunikacji Polskiej do „niedoważaj” z „równoważ” >>>>  

Przychody Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w sektorze telefonii stacjonarnej spadły w I kwartale 2011 r. o 7,8% r/r do 2131 mln zł, poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. TPSA zwraca uwagę na wzrost liczby klientów internetu i usługi telewizyjnej.

Przychody grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) wzrosły o 2,2% r/r w I kwartale i wyniosły 1856 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym. "Przychody segmentu komórkowego wzrosły o 2,2% rok-do-roku w porównaniu ze spadkiem o 0,4% w całym 2010 roku. Na dynamikę wpłynęła wprowadzona 1 stycznia obniżka stawek międzyoperatorskich za SMS (z 0,15 zł do 0,08 zł), która spowodowała uszczuplenie przychodów o 40 mln zł" - czytamy w raporcie TPSA.

PKN Orlen

PKNOrlen szacuje, że wynik operacyjny za I kw. 2011 r. wyniósł ok. 1,3 mld zł, a wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących: marżę rafineryjną i petrochemiczną, dyferencjał URAL/Brent oraz zmiany kursów walut obcych był w I kwartale 2011 roku neutralny w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, podała spółka w komunikacie. Istotnego wpływu na wyniki nie miało też saldo z działalności finansowej. >>>>

Benefit Systems

Kurs akcji i praw do akcji Benefit Systems, spółki oferującej rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych, wzrósł na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych o 3,74 proc. do 111 zł.>>>>  

Rajdy 4x4

Rajdy 4x4, spółka związana z branżą motoryzacyjną, zadebiutuje w czwartek na rynku NewConnect - poinformowała giełda w komunikacie. >>>> 

Kurs praw do akcji spółki Rajdy 4x4 wzrósł o 50 proc. do 2,40 zł na debiucie na NewConnect. Rajdy 4x4 to 51 tegoroczny debiut na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy i 232-ga spółka na nim notowana.>>>> 

Biogened

Biogened, producent wyrobów farmaceutycznych, zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w czerwcu tego roku - podała spółka w środowym komunikacie prasowym. Strategia firmy zakłada rozwijanie działalności poprzez poszerzanie portfela produktów oraz intensyfikację w nowych obszarach terapeutycznych.

"Plan inwestycyjny na najbliższy rok zakłada sfinalizowanie trwającego procesu wprowadzania nowych leków do sprzedaży. Liczymy, że planowane inwestycje przyśpieszą rozwój spółki i spowodują zwiększenie jej przychodów" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jacek Płucienniczak, prezes spółki.

Prognozy przewidują, że 2011 r. Biogened zamknie 1,1 mln zł zysku przy 34,2 mln zł obrotów. W 2010 r. zysk wyniósł 1,4 mln zł przy obrotach 21,3 mln zł. Na strukturę sprzedaży Biogened w 2010 r. składały się w 40 proc. produkty lecznicze, 36 proc. dermokosmetyki, 13 proc. suplementy diety, 11 proc. pozostałe usługi związane z badaniami i pakowaniem leków.

Biogened to producent leków stosowanych w terapii ośrodkowego układu nerwowego i onkologii oraz właściciel marki aptecznych dermokosmetyków Dermedic i suplementów diety.

Enea

Enea nie złożyła oferty na Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - poinformował PAP rzecznik Enei Grzegorz Adamski. "Potwierdzam, nie złożyliśmy oferty na SPEC. Zdecydowaliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani przejęciem spółki" - powiedział. Wcześniej Enea podawała, że odebrała memorandum informacyjne SPEC i jest zainteresowana kupnem tej firmy. Podawała też, że rozważa zakup aktywów ciepłowniczych Vattenfalla.

W środę Urząd m. st. Warszawy ogłosił, że wybrał inwestorów, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, nie wymienił jednak nazw. Poinformował jedynie, że zaproszone zostały podmioty, których odpowiedzi na zaproszenie spełniały wszystkie wymagania określone procedurą. Wśród nich są zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi, w tym fundusze infrastrukturalne.

Tamex

Debiut spółki Tamex Obiekty Sportowe na rynku NewConnect został zaplanowany na 26 kwietnia br. Do obrotu trafi 18,52 mln akcji serii A oraz 930 tys. akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda - poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie. >>>> 

Polimex-Mostostal

Areva i Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - podały spółki w komunikacie prasowym.>>>>  

KGHM

Analitycy Unicredit CAIB podnieśli cenę docelową dla akcji KGHM Polska Miedź do 215 zł z 200 zł poprzednio, jednocześnie utrzymując rekomendację „trzymaj", wynika z raportu datowanego na 18 kwietnia.>>>> 

Asseco CE

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki informatycznej Asseco Central Europe (ACE - dawne Asseco Slovakia - ASSECOSLO) zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 4,7 mln euro z zysku za 2010 r., wynika z treści uchwał. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,22 euro na akcję.>>>> 

PKO BP

W raporcie z 21 kwietnia analitycy Credit Suisse ponownie wydali rekomendację „powyżej rynku” dla akcji banku PKOBP. >>>>  

PKO BP zrezygnował z planów emisji obligacji podporządkowanych w kwocie do 5 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Środki z emisji obligacji miały zostać przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. "W następstwie podjęcia powyższej decyzji bank wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku" - napisano w komunikacie.

Getin

W raporcie z 21 kwietnia analitycy Credit Suisse obniżyli rekomendację dla akcji spółki Getin Holding do „neutralnie” z „powyżej rynku”. >>>> 

BRE Bank

Analitycy Credit Suisse, w raporcie z 21 kwietnia, obniżyli rekomendację dla walorów BRE Banku do „neutralnie” z „powyżej rynku”. >>>> 

Millennium

Analitycy Credit Suisse, w raporcie z 21 kwietnia, obniżyli rekomendację dla walorów Banku Millennium do „poniżej rynku” z „neutralnie”. >>>> 

Pekao

Analitycy Credit Suisse, w raporcie z 21 kwietnia, podtrzymali rekomendację "neutralnie" dla akcji banku Pekao SA. >>>> 

Budimex

Analitycy Raiffeisen, w raporcie z 20 kwietnia, podtrzymali rekomendację "trzymaj" akcje spółki budowlanej Budimex. >>>> 

Orbis

Przychody grupy kapitałowej Orbis wyniosły 173,3 mln zł w I kw. 2011 roku wobec 175,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.>>>>