Elstar Oils

Koninklijke Bunge B.V. wezwał do sprzedaży 48.212.000 akcji Elstar Oils (ELSTAROIL), stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki, oferując za jedną akcję 6,75 zł. Jeśli wzywający osiągnie 90 proc. lub więcej głosów może rozważyć przymusowy wykup - poinformował Unicredit CA IB Poland, pośredniczący w wezwaniu. W połowie sierpnia wezwanie na akcje 100 proc. akcji Elstar Oils ogłosiła spółka Archer Daniels Midland Nederland oferując 5,5 zł za jedną akcję. Zapisy na akcje Elstar Oils przyjmowane będą od 21 października do 29 grudnia 2011 roku. Wzywający zobowiązał się kupić akcje Elstar pod warunkiem, że przynajmniej 80,01 proc. wszystkich akcji spółki,czyli przynajmniej 38.574.422 szt., zostanie objętych zapisami.

Wzywający poinformował, że jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji Elstar Oils osiągnie 90 proc. lub więcej całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, może on rozważyć przeprowadzenie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. Wzywający jest członkiem Grupy Bunge.

"Grupa Bunge jest wiodącym światowym przetwórcą produktów rolnych i producentem żywności. Bunge planuje wspierać dalszy wzrost i rozwój Elstar w zakresie przetwórstwa nasion, produkcji biodiesla oraz działalności na rynku żywnościowym poprzez włączenie Elstar do międzynarodowej sieci sprzedaży Bunge, udostępnienie narzędzi do zarządzania ryzykiem oraz poprzez optymalizację przepływu produktów, z korzyścią dla spółki, jej akcjonariuszy oraz pracowników" - napisano w wezwaniu.

16 sierpnia Archer Daniels Midland Nederland (ADM) wezwał do sprzedaży 48.212.000 akcji Elstar Oils, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki, oferując za jedną akcję 5,50 zł. Zapisy na akcje Elstar Oils w wezwaniu ADM przyjmowane będą od 1 września do 9 listopada 2011 roku.

Elstar Oils informował wcześniej o porozumieniu, zawartym między ADM a firmą Blazito, należącą do Stanisława Rosnowskiego, która kontroluje 50,9 proc. akcji Elstar Oils. Zgodnie z porozumieniem, firma Blazito zobowiązała się do sprzedaży posiadanych akcji Elstar Oils, w odpowiedzi na ogłoszone przez ADM wezwanie. Umowa będzie obowiązywać, jeśli ADM kupi w wezwaniu co najmniej 80 proc. akcji Elstar Oils, a także jeśli uzyska bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji w Austrii, Niemczech, Polsce, na Słowacji oraz na Ukrainie. Na zamknięciu środowej sesji kurs akcji Elstar Oils wynosił 5,39 zł.

Spółka Elstar Oils miała 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 2,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PKN Orlen

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating podmiotu PKNOrlen w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie "BB+", nadając mu perspektywę stabilną - podała agencja w środowym komunikacie. Agencja potwierdziła też krótkoterminowy rating IDR spółki na poziomie "B". >>>>  

Petrolinvest

NWZA Petrolinvestu (PETROLINV) zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego o 300-400 mln zł poprzez emisję 30-40 mln akcji serii D bez prawa poboru - poinformowała spółka w środowym komunikacie. "Podniesienie kapitału związane jest z realizowaną przez spółkę strategią rozpoczęcia przemysłowej eksploatacji ropy naftowej w Kazachstanie, w szczególności z ogromnym potencjałem odkrytego przez Spółkę złoża Shyrak, a także inwestycjami w niezwykle dynamicznie rozwijający się segment gazu łupkowego w Polsce w ramach posiadanych przez Grupę Petrolinvest koncesji. Realizacja programu inwestycyjnego Petrolinvestu wymaga zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania, także w drodze podwyższenia kapitału zakładowego" - napisano w komunikacie.

Spółka zwołała NWZA w sprawie podniesienia kapitału na 26 września i 27 września. "Jednoczesne zwołanie dwóch NWZA dzień po dniu podyktowane jest względami praktycznymi i wynika z formalnych wymogów Kodeksu spółek handlowych, przewidujących dla pierwszego NWZA spółki publicznej, które w swym porządku obrad ma warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, konieczność uzyskania kworum w wysokości 1/3 wszystkich akcji; dla kolejnego NWZA z takim samym porządkiem obrad wymóg zebrania kworum nie ma zastosowania" - napisano w komunikacie prasowym.

Spółka Petrolinvest miała 39,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 86,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PHF

Do ostatniego etapu negocjacji w sprawie kupna 85 proc. udziałów w Polfie Warszawa, który rozpocznie się 5 września, przeszły polska Polpharma oraz islandzki Actavis - poinformował PHF w środowym komunikacie prasowym. "Na ostatniej prostej w walce o kupno Polfy Warszawa znalazły się dwie firmy: polska Polpharma i islandzki Actavis. W przyszłym tygodniu, czyli od 5 września, Polski Holding Farmaceutyczny rozpocznie z nimi negocjacje. Jeśli będą niezadowalające, do gry może wrócić Adamed. Ostateczna umowa sprzedaży Spółki z wybranym inwestorem zostanie wynegocjowana w najbliższym czasie" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes PHF, Artur Woźniak. Prezes dodał, że PHF podejmie ostateczną decyzję w sprawie sprzedaży Polfy najprawdopodobniej we wrześniu.

ZA Polna

Zakłady Automatyki Polna złożyły w MSP ofertę wiążącą zakupu akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" - poinformowała spółka w środowym komunikacie. Spółka podała, że oferta obejmuje kupno pakietu 85 proc. akcji "PZL-WZM" oferowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

PGE

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna miała 980 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2011 roku wobec 601 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>    

Rafako

Spółka Fabryka Kotłów Rafako miała 13,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2011 roku wobec 12,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Mostostal Warszawa

Spółka budowlana Mostostal Warszawa miała 8,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 42,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Elektrobudowa

Spółka budowlana Elektrobudowa miała 10,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 21,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Synthos

Spółka chemiczna Synthos miała 403,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 205,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Polnord

Spółka deweloperska Polnord miała 55,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 25,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Trakcja-Tiltra

Spółka budowlana Trakcja-Tiltra miała 13,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 16,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Indykpol

Spółka Indykpol miała 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Pol-Aqua

Spółka budowlana Pol-Aqua miała 27,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 147,50 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>