"NWR wydobywa 11 mln ton węgla kamiennego, w tym 50 proc. to węgiel koksowy, oraz produkuje 0,8 mln ton koksu. Popyt na stal decyduje o cenach węgla koksowego i wynikach finansowych NWR. Natomiast rozpoczęcie wydobycia w Dębieńsku oraz przejęcia będą motorem wzrostu w długim terminie. Ekspozycja na cykl gospodarczy i wysokie koszty to główne ryzyka dla spółki. W 4 kw. 2011 i 2012 r. spodziewamy się spadku cen węgla koksowego, jednak po ostatniej przecenie akcje NWR sa bliskie wartości godziwej. Rekomendujemy Trzymaj z ceną docelową 31 zł" - czytamy w raporcie.