Samym giełdom za oceanem udało się jednak rzutem na taśmę zamknąć dzień na plusie – np. indeks S&P500 wzrósł o 0,70% - po tym jak na stronie internetowej Financial Times pojawiły się informacje dotyczące tego, że Włochy próbują przekonać Chiny do znaczących zakupów swoich obligacji.

W ślad za pozytywnym zakończeniem wczorajszego handlu w USA, dziś pojawiły się także wzrosty w regionie Azji i Pacyfiku (indeks MSCI AC AP wzrósł o 0,5%), a obecne zachowanie się kontraktów terminowych na europejskie wskaźniki pokazuje, że we wtorek zwyżka może być także obserwowana - przynajmniej w pierwszej części sesji - na parkietach Starego Kontynentu, w tym także w Warszawie. O godz. 8:50 futuresy na europejski EURO STOXX 50 szły w górę o 0,50%, a te na główny indeks GPW, czyli WIG20, rosły o 1,1%.

Oprócz wczorajszej informacji FT, na dzień dobry prowzrostowo na rynek akcji w Europie może też zadziałać wypowiedź kanclerz Niemiec. Angela Merkel podkreśliła bowiem, że nie pozwoli na „niekontrolowaną niewypłacalność” Grecji, bo miałoby to negatywne skutki dla innych krajów.

Dziś w centrum uwagi uczestników rynku oczywiście znowu znajdą się sprawy europejskie, w tym także aukcja włoskich obligacji o wartości 7 miliardów euro. Choć (nie)oficjalnie doniesienia rynkowe wskazują na to, że rozmowy Włochów z Chińczykami trwające ponoć od kilku tygodni nie są skupione na kwestii długu, ale na możliwych inwestycjach w trzeciej największej gospodarce strefy euro, to pozytywny odbiór przez rynek wczorajszej informacji FT może sugerować jednak coś zupełnie innego.

We wtorek inwestorzy otrzymają też do dyspozycji garść nowych danych makro z obu stron oceanu. Ze strefy euro będzie to produkcja przemysłowa za lipiec, a ze Stanów Zjednoczonych: ceny produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaż detaliczna za sierpień. Jeśli chodzi o polskie podwórko, to dziś GUS przedstawi dane o inflacji za ostatni miesiąc.

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.