Euro udało się odzyskać nieco równowagi po wcześniejszej presji na sprzedaż podczas azjatyckiej sesji. Był to jednak symboliczny wysiłek w świetle ostatnich strat. W międzyczasie ECB wydaje się coraz swobodniej dryfować po rezygnacji Głównego Ekonomisty Juergena Stark, drugiej osoby należącej do niemieckiej grupy sprzeciwiającej się pędowi ECB do nabywania obligacji. Fraza „gra końcowa” jest (co zrozumiałe) coraz częściej wspominana w nawiązaniu do sytuacji w strefie euro. Po prostu impet rynków (rentowność greckich dwuletnich obligacji obecnie na poziomie 70%) wyprzedza inwencję polityków.

ECB w ciągu pięciu tygodni niemal podwoił ilość posiadanych obligacji. Najnowsze dane tygodniowe z ECB pokazują, że bank nabył obligacje na sumę prawie 14mld euro, z czego ponad 13,3 mld w ostatnim tygodniu. Jego całkowity stan posiadania zwiększył się o 95% od czasu ponownego uruchomienia programu skupu obligacji na początku sierpnia. Z tego powodu znacznie wzrosło ryzyko kredytowe Europejskiego Banku Centralnego, który posiada obecnie obligacje na sumę 143mld euro. To prawie jedna trzecia zdolności kredytowej powiększonego Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, kiedy zostanie ostatecznie zatwierdzona umowa o rozszerzeniu go z 220 do 440 mld euro. W lipcu liderzy UE byli przekonani, że ta kwota będzie wystarczająca, ale skala zakupów ECB zdecydowanie przydała wagi twierdzeniu, że rozszerzony EFSF może mieć trudności ze zrealizowaniem powierzonych mu zadań.

Banki pociągają euro w dół. Uczucie déjà-vu towarzyszyło nam w poniedziałek, który rozpoczął się dokładnie tak jak ten przed tygodniem, z bankami znajdującymi się w centrum uwagi. Trzy francuskie banki znalazły się w świetle reflektorów (BNP, Soc Gen i Credit Agricole) jako że okres ich oceny przez agencję ratingową Moody’s właśnie się kończy. Spadek cen ich udziałów (o około 50% w ciągu trzech miesięcy) sugeruje wg. niektórych, że rynki są juz nastawione na obniżenie ocen ratingowych, ale pomimo tego daje się zauważyć pewną nerwowość, jako że może to być poczatek kolejnych obniżeń wiarygodności kredytowej.

W międzyczasie w Niemczech rozmawiano na temat przygotowania się na skutki niedotrzymania zobowiązań, jeśli Grecja miałaby nie spełnić wymagań koniecznych do przekazania jej następnej transzy pakietu ratunkowego. Mając na uwadze fakt, że rynek ocenia prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań przez Grecję w ciagu najbliższych 5 lat na więcej niż 90%, brak dyskusji na temat takiego scenariusza byłby nierozważny ze strony władz. Jednak wymaga to mówienia jednej rzeczy a robienie innej, co nie koniecznie wzbudza zaufanie rynków finansowych. Euro jest obecnie bardziej związane ze zdolnością kredytową banków (wnioskując z indeksu senior financial CDS), niż ze spreadami obligacji krajów peryferyjnych, ale te dwa są nieodłącznie powiązane z kryzysem długu publicznego, który stoi bezpośrednio za obecnym kryzysem bankowym. Wydaje się, że tarcza ochronna euro, która tak dobrze służyła mu przez ostatni rok zaczyna się kruszyć w szybkim tempie.

Ten materiał uważany jest za część komunikacji marketingowej i nie zawiera ani nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne, ani też jako sugestia jakiejkolwiek transakcji instrumentami finansowymi. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują ani nie przewidują przyszłych wyników. FxPro nie uwzględnia twoich osobistych celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej i nie bierze żadnej odpowiedzialności za powodzenie osobistych inwestycji lub kompletności dostarczonych informacji, jak również nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe z inwestycji opartych na tej rekomendacji, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez jakiegokolwiek pracownika FxPro, osoby trzecie lub jakikolwiek inny sposób. Ten materiał nie został przygotowany zgodnie z wymaganiami prawnymi wspierającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie jest objęty żadnymi ograniczeniami rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Wszystkie opinie wyrażone w tym artykule mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Jakiekolwiek opinie zawarte artykule mogą być osobistymi poglądami autora i nie odzwierciedlać opinii FxPro. Ten tekst nie może być powielany lub dystrybuowany bez uprzedniego wyrażenia zgody przez FxPro.

Risk Warning: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka. Możliwa jest utrata całego zainwestowanego kapitału. Nie powineinieś inwestować wiecej niż zamierzasz stracić. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że rozumiesz ryzyko i weź pod uwagę swój poziom doświadczenia. Jeśli to potrzebne, zasięgnij niezależnej opinii.

FxPro Financial Services Ltd jest autoryzowana i regulowana przez CySEC (licence no. 078/07). FxPro Financial Services, Karyatidon 1, Ypsonas, Limassol 4180 Cyprus.