Cenę docelową jednej akcji SANOK analitycy DM BOŚ ustalili na poziomie 12,45 zł.

Raport został sporządzony, gdy na warszawskiej giełdzie akcje spółki kosztowały 9,25 zł, co przy cenie docelowej wyznaczonej przez analityków DM BOŚ oznacza potencjał wzrostowy przekraczający 34 proc.

"Według naszych prognoz Stomil Sanok osiągnie w 2011 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 542,4 mln zł. Wzrost sprzedaży będzie wynikiem wysokiej dynamiki przychodów w każdym segmencie działalności spółki. Przyczyni się do tego umocnienie pozycji grupy w branży motoryzacyjnej oraz powiększenie przychodów z rynków wschodnich. Szacujemy, że Stomil osiągnie w 2011 r. 50,1 mln zł EBIT oraz 32,1 mln zł zysku netto przynależnego akcjonariuszom dominującym" - napisano w raporcie.

„Dokonana przez nas wycena, będąca średnią ważoną wycen metodą porównawczą i metodą dochodową pozwala ustalić docelową cenę 1 akcji Grupy Stomilu Sanok na poziomie 12,45 PLN. Cena ta jest wyższa o 34,6% od aktualnej ceny giełdowej, w związku z czym wydajemy rekomendację KUPUJ” – uzasadniają rekomendację analitycy DM BOŚ.