Armatura

Grupa Armatura zakłada, że w III kwartale wypracuje przychody na poziomie zbliżonym do tych osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, nie uda jej się natomiast odrobić straty odnotowanej w I półroczu - powiedział PAP prezes spółki, Konrad Hernik. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w IV kwartale br. mogą zwiększyć dywidendę za 2011. Grupa rozważa skup akcji własnych. Prezes dodał, że koszty pozostają jednak w dalszym ciągu pod wpływem procesów reorganizacji, co będzie miało wpływ na wynik netto grupy. W III kwartale 2010 r. przychody Grupy Armatura wyniosły ok. 80 mln zł.

Po I połowie 2011 r. strata netto Grupy Armatura wyniosła 2,6 mln zł wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej. Strata na działalności operacyjnej sięgnęła niemal 2,2 mln zł w stosunku do 7,1 mln zł zysku w I poł. roku 2010. Z kolei przychody wzrosły nieznacznie rdr do 126,8 mln zł ze 126,3 mln zł. W całym roku spółka planuje pokazać sprzedaż na poziomie zbliżonym do zeszłorocznej, kiedy sięgnęła 284,7 mln zł. Wynik na poziomie netto znajdzie się pod wpływem zdarzeń jednorazowych.

Prezes zakłada, że w IV kwartale dojdzie do finalizacji dwóch umów sprzedaży nieruchomości, co przyniesie spółce łącznie 37,5 mln zł wpływów netto i ponad 46 mln zł brutto. "Możliwa sprzedaż lub docelowe zagospodarowanie pozostałych nieruchomości przewidywane jest na rok 2012" - dodał.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Grupa Armatura odstąpiła na razie od planów akwizycyjnych ze względu na niekorzystną sytuację rynkową. W tej sytuacji przewidywane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, a także spodziewane odzyskanie ponad 30 mln zł kapitału obrotowego, dają perspektywy zwiększonych wypłat dla akcjonariuszy. "Będziemy rozważać zwiększone wypłaty dywidendy" - powiedział prezes.

Barlinek

NWZA Barlinka, zwołane na 18 października, zdecyduje o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 108.877.500 akcji z prawem poboru - podała spółka w komunikacie. Zgodnie z projektowaną uchwałą, zarząd spółki ma być upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie dwóch lat od zarejestrowania przez sąd zmiany statutu w tej sprawie.

NFI Midas

WZA NFI Midas zdecyduje w sprawie emisji od 548 mln do 1,77 mld akcji serii D z zachowaniem prawa poboru - poinformowała spółka w projektach na WZA, zwołanego na 17 października. Wartość nominalna jednej akcji serii D wynosi 0,10 zł. Zgodnie z projektem uchwały na każdą dotychczasową akcję spółki serii A, B lub C, przysługiwać będzie jedno prawo poboru, uprawniające do objęcia sześciu akcji serii D. Dzień prawa poboru ustalono na 8 grudnia 2011 roku.

Wskutek emisji kapitał zakładowy spółki wzrosnąć ma z 29.593.335 zł do kwoty nie mniejszej niż 84.393.335 zł i nie większej niż 207.153.345 zł. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami środki z emisji zostaną przeznaczone nie tylko na zakup Aero2, ale też na budowę sieci szerokopasmowego internetu w technologii LTE oraz HSPA+. Zygmunt Solorz-Żak, który ma blisko 66 proc. akcji NFI Midas planuje objąć akcje w ramach prawa poboru.

Pegas

Czeski producent włóknin, Pegas Nonwovens, pomyślnie zakończył negocjacje z jednym z kluczowych klientów w sprawie długoterminowych dostaw włóknin z mającego powstać zakładu produkcyjnego w Egipcie, poinformowała spółka w komunikacie. "Uzgodnione warunki podlegają standardowej, administracyjnej procedurze zawierania umów, która powinna dobiec końca w ciągu najbliższych dwóch miesięcy" - czytamy w komunikacie. Na początku czerwca spółka poinformowała o planach budowy nowego zakładu produkcyjnego w Egipcie. Wartość pierwszego etapu inwestycji wynosi max. 60 mln euro. "Ostateczne zatwierdzenie tej inwestycji zależało od zawarcia umowy z kluczowym klientem, który wyraził zainteresowanie dostawami do swoich zakładów na Bliskim Wschodzie" - czytamy dalej.

AB SA

Spółka dystrybucyjna AB (ABPL) podpisała z Apple Sales International umowę, która ustanawia spółkę autoryzowanym dystrybutorem komputerów Mac, iPadów, odtwarzaczy iPod i akcesoriów produkcji Apple na terenie Polski, podała spółka w komunikacie. Umowa obowiązuje 31 marca 2014 r., z możliwością jej przedłużenia.
"Emitent otrzymał podpisaną dwustronnie umowę dystrybucyjną z dnia 8 września 2011r. zawartą z Apple Sales International z siedzibą w Cork w Irlandii. Podpisana umowa ustanawia Emitenta autoryzowanym dystrybutorem komputerów Mac, iPadów, odtwarzaczy iPod i akcesoriów produkcji Apple. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Emitenta produktów Apple we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczpospolitej" - głosi komunikat.

Budimex, Polimex-Mostostal, PBG

Analitycy UniCredit CAIB podtrzymali nastawienie "niedoważaj" do sektora budowlanego oraz wybór spółek z tej branży ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki za I półrocze br. i "jeszcze mniej zachęcające" perspektywy wzrostu, jak podali w raporcie datowanym na 20 września.>>>>  

CEDC

Budweiser, czeska marka piwa dystrybuowana przez Central European Distribution Corporation (CEDC) zanotowała na polskim rynku wzrost o 276% r/r, podała spółka w komunikacie. "Zgodnie z danymi agencji badawczej Nielsen, na polskim rynku notujemy intensywny wzrost piw importowanych. W stosunku do roku 2010 kategoria ta wzrosła ilościowo prawie o jedną trzecią (29%). Jednocześnie cały rynek piwa zwiększył się zaledwie o 1%. Udziały piw importowanych w polskim rynku piwa zwiększyły się prawie do 3%. Jednym z liderów wzrostu jest czeski Budweiser, którego sprzedaż wzrosła w analizowanym okresie o 276%" - czytamy w komunikacie.
Budweiser pochodzi z Czech i do dziś produkowany jest wyłącznie w czeskich Budziejowicach. Intensywny wzrost piw importowanych świadczy o zmieniającym się podejściu Polaków do piwa. Staje się ono kategorią podobną do wina, czyli taką, na której temat chętnie poszerzamy wiedzę i próbujemy nieznanych nam dotąd odmian i marek, wskazuje CEDC w komunikacie.

W raporcie z 19 września analitycy ING podwyższyli rekomendację dla akcji producenta alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) do „kupuj” z „trzymaj”. >>>>  

ING Bank Śląski

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przejęcie ING Banku Hipotecznego przez ING Bank Śląski (INGBSK), podała Komisja w komunikacie.
"KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie ING Banku Śląskiego SA i ING Banku Hipotecznego SA przez przeniesienie majątku ING Banku Hipotecznego SA na ING Bank Śląski SA" - głosi komunikat. ING Bank Śląski jest właścicielem 100% akcji ING Banku Hipotecznego. O zamiarze połączenia bank informował już w maju br. Jedną w głównych przesłanek tego procesu miało być "umożliwienie dalszego rozwoju finansowania nieruchomości komercyjnych w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego" oraz efektywniejsze wykorzystanie kapitału.

Pekao

W najnowszym raporcie analitycy Societe Generale rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji Banku Pekao SA. Ich pierwsze zalecenie brzmi „kupuj”.>>>>