"We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 33 (przed miesiącem plus 32). Poprawę koniunktury odnotowuje 38% badanych firm, a jej pogorszenie 5% (w sierpniu odpowiednio 37 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Mimo że dyrektorzy odnotowują nieco mniejszy niż w sierpniu wzrost bieżącego popytu i sprzedaży, sytuacja finansowa badanych firm poprawia się nieznacznie szybciej niż przed miesiącem. Prognozy popytu i sprzedaży są nieco ostrożniejsze od formułowanych w sierpniu" - czytamy w komunikacie GUS

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 12. Poprawę koniunktury w obu miesiącach odnotowuje 20 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 8 proc. Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. "Mimo że oceny bieżącej sytuacji są negatywne - utrzymuje się spadek popytu, sprzedaż maleje nieco szybciej niż sygnalizowano przed miesiącem – prognozy w tym zakresie są korzystne (w przypadku sprzedaży nieznacznie lepsze niż w sierpniu). Choć bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, to dyrektorzy jednostek spodziewają się jej poprawy, większej niż oczekiwano w zeszłym miesiącu" - głosi komunikat.

GUS podał też, że we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie minus 3. Poprawę koniunktury odnotowuje 17 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w sierpniu odpowiednio 16 proc. i 19 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo że odnotowywany jest niewielki spadek bieżącego popytu i sprzedaży, w najbliższych miesiącach przewidywany jest ich wzrost. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie (podobnie jak przed miesiącem), natomiast odpowiednie przewidywania są korzystne (po raz pierwszy od marca br.). Sygnalizowany jest wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen usług" - czytamy dalej.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się, podobnie jak w sierpniu, na poziomie 0. Poprawę i pogorszenie koniunktury odnotowuje po 17 proc. badanych firm (przed miesiącem po 16 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. " Mimo niewielkiej poprawy bieżącego popytu, sprzedaż usług nie-znacznie się zmniejsza i w konsekwencji bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie. Odpowiednie prognozy również są negatywne i gorsze od formułowanych przed miesiącem. Bie-żące ceny usług rosną nieco szybciej niż w sierpniu, w najbliższych miesiącach ich wzrost może jednak ulec wyhamowaniu" – podał GUS.