Pozytywny wynik głosowania był oczekiwany, ponieważ licząca sześć ugrupowań proeuropejska koalicja premiera Jyrki Katainena dysponuje w 200-osobowym parlamencie większością 126 mandatów. Wzmocnienie EFSF przyjęto większością 103 głosów wobec 66 przeciwnych i 31 wstrzymujących się.

W środowym głosowaniu parlamentarzyści zgodzili się na zwiększenie udziału Finlandii w Funduszu do 14 miliardów euro (z uzgodnionego wcześniej pułapu 7,9 miliarda euro).

Fundusz został utworzony w 2010 roku dla ratowania krajów strefy euro. Powiększonemu do 440 mld euro funduszowi ma być wolno kupować na rynku wtórnym obligacje zadłużonych państw i pożyczać pieniądze rządom, aby uratować je przed kryzysem.

Rozszerzenie narzędzi obowiązujących w ramach EFSF, uzgodnione 21 lipca przez szefów państw i rządów, musi być zatwierdzone przez wszystkie 17 krajów wchodzących w skład eurostrefy.

Do tej pory za wzmocnieniem EFSF opowiedziało się 10 krajów: Belgia, Grecja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Słowenia i Włochy. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie w parlamentach Niemiec i Austrii.