Jak poinformował wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Cipiela, jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Wojnicza i miejscowości ościennych: Wielkiej Wsi, Dębiny Łętowskiej i Dębiny Zakrzowskiej. Zostanie on przeniesiony na obrzeża, w okolice m.in. rozwijającej się strefy przemysłowej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu.

Budowa obwodnicy została podzielona na dwie części: północną (o długości ok. 2,3 km) oraz południową (o długości 4,7 km). Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 32 mln zł. Zakończenie inwestycji zapowiadane jest na lato 2014 roku.

Budowa obwodnicy Wojnicza została ujęta w wykazie projektów kluczowych dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).

Obwodnica stanowić będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 975 stanowiącej ciąg komunikacyjny łączący gminy położone we wschodniej części województwa małopolskiego z ośrodkami zlokalizowanymi centralnie jak Dąbrowa Tarnowska, Tarnów i Nowy Sącz. Droga ma połączenie z siecią dróg krajowych nr 4, 73 i 75.

Wojnicz od 2007 roku ma obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów, która wcześniej przebiegała przez jego centrum i tam krzyżowała się z drogą wojewódzką 975.