Black Point

Walne Zgromadzenie Black Point zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,8 mln zł z zysku za 2011 r. Dywidenda na akcję wynosi 0,25 zł - podała spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 18 czerwca a dniem wypłaty 29 czerwca. Zysk netto Black Point w 2011 r. wyniósł 2,93 mln zł.

Pepees

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees złożyło ofertę na zakup od Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno - podała spółka w komunikacie. Do sprzedaży przeznaczone jest 90,4 proc. udziałów spółki.

Rafamet

Walne Zgromadzenie Rafametu zdecydowało o przeznaczeniu 1,9 mln zł na dywidendę za 2011 r. Dywidenda na akcję wyniesie 0,44 zł - podała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy będzie 3 września 2012 r., a dniem wypłaty dywidendy 17 września 2012 r. Zarząd Rafametu rekomendował wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję.

PBP, BGŻ, PBG

Polski Bank Przedsiębiorczości (PBP) i Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) wypowiedziały spółkom z grupy PBG umowę dotyczącą "czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań", poinformowały w raportach PBG oraz Hydrobudowa Polska. >>>>   

Kruk

ZWZ firmy windykacyjnej Kruk zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2011 rok na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka w uchwałach.>>>>   

Dębica

ZWZ Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 45,4 mln zł z zysku za 2011 rok na dywidendę, co daje 3,29 zł na każdą akcję, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Wasko

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zawarło z Wasko warunkową umowę sprzedaży pakietu 85% akcji w spółce Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG), podało MSP w komunikacie. „Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez Wasko ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji" – czytamy w komunikacie. MSP zaprosiło zainteresowanych inwestorów do negocjacji w sprawie nabycia 85% akcji COIG w lipcu zeszłego roku, podejmując tym samym trzecią próbę prywatyzacji tej firmy w ciągu 2 lat. Do badania COIG dopuszczone 6 firm. Oferty złożyły Mennica Polska, Spółka Pracowników COIG, Wasko oraz Węglokoks. Wyłączność negocjacyjną otrzymało Wasko. Wcześniej przejęciem spółki były zainteresowane takie firmy jak m.in. Asseco Poland, B3System, Infovide-Matrix, czy Ericpol Telecom, które nie wzięły udziału w obecnym procesie prywatyzacyjnym. COIG - firma zatrudniająca ponad 500 osób - jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania.

Komputronik

Przychody Komputronika w maju wyniosły 69,7 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Rok wcześniej Komputronik miał 63,1 mln zł przychodów (bez uwzględnienia jednorazowego przychodu o wartości 5,4 mln zł). "Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży emitenta, w maju 2012 r. (drugi miesiąc pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 r.) emitent osiągnął przychody w wysokości 69,7 mln zł wobec 63,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (bez uwzględniania jednorazowej dostawy sprzętu do firmy telekomunikacyjnej o wartości 5,4 mln zł w maju 2011 r.), tj. po wyeliminowaniu zdarzeń o charakterze jednorazowym osiągnął wzrost sprzedaży o 10,5%" - czytamy w raporcie.

KSG Agro

Spółka zależna producenta rolniczego działającego na Ukrainie KSG Agro, ma umowy nabycia trzech ukraińskich spółek leasingujących 8,8 tys. ha ziemi w centralnej części kraju, podała spółka w komunikacie. "Nabywana ziemia zlokalizowana jest w regionie Dnepropetrovska, który jest kluczowym regionem działalności KSG Agro. Po finalizacji transakcji bank ziemi sięgnie ok. 70 tys. ha. Akwizycja będzie uwarunkowania badaniem due diligence oraz uzyskaniem zgód administracyjnych" – czytamy w komunikacie.

PGE, Energa

PGE Polska Grupa Energetyczna nie będzie składać apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji PGE i Energa, podała spółka w komunikacie. Wyrokiem tym SOKiK oddalił odwołanie PGE od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej koncentracji. „Brak złożenia apelacji będzie skutkował uprawomocnieniem się wyroku z dniem 12 czerwca br. Tym samym prawomocna stanie się decyzja Prezesa UOKiK zakazująca koncentracji, a umowa sprzedaży 84,19 proc. akcji Energa zawarta w dniu 20 września 2010 r. pomiędzy PGE a Skarbem Państwa, ulegnie rozwiązaniu" – czytamy w komunikacie.

E-Star Polska

Spółka zależna węgierskiego E-Star Alternative Plc, działającego w sektorze energii alternatywnej, E-Star Polska otrzymał ofertę pożyczki od Banku Zzachodniego WBK (BZ WBK) w kwocie 36 mln zł, podała spółka w komunikacie. Z komunikatu wynika, że oferta ma charakter wiążący. Tymczasem wcześniej spółka podała, że restrukturyzuje swój portfel projektów w Rumunii, w tym zamyka projekt w Zalau, nie wyklucza zerwania umów dotyczących projektu w Tirgu Mures, zamierza natomiast kontynuować projekt w Gheorgheni.

NFIEMF

Fundusz Penta wraz z podmiotem zależnym Xandora wezwały do sprzedaży max. 27.256.639 akcji NFI Empik Media & Fashion (NFI EMF), stanowiących max. 25,79% ogólnej liczby głosów, po 10,45 zł za akcję, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>  

TVN

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce TVN na stabilną z negatywnej i utrzymała rating na poziomie BB, podała agencja w komunikacie.>>>>   

Inpro

Zwyczajne walne zgromadzenie firmy deweloperskiej Inpro zdecydowało o wypłacie z zysku za 2011 rok kwoty 8 mln zł, czyli 0,2 zł na akcję dywidendy, podała spółka w komunikacie.>>>>   

Zobacz też rekomendacje