Na wyższą pensję jako rekompensatę za zmianę miejsca zamieszkania liczyć mogą tylko wysokiej klasy specjaliści i deficytowi fachowcy. – A wielu szefów firm niechętnie zgadza się przyjmować osoby dojeżdżające, bo obawiają się częstych spóźnień i mniejszej dyspozycyjności – przyznaje Monika Zakrzewska, ekspertka z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Przedsiębiorca może, lecz nie musi partycypować w kosztach dojazdu pracownika. Zwrot kosztów przysługuje jedynie wtedy, kiedy pracownik został oddelegowany przez swoją firmę.

Dojeżdżający może jednak ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy. Jest to możliwe, jeżeli do pracy skierował go powiatowy urząd pracy, a jego miesięczne wynagrodzenie nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 3000 zł brutto. Żeby otrzymać zwrot za przejazdy, należy złożyć w urzędzie pracy wniosek. Dodatkowo co miesiąc pracownik będzie musiał przedstawić zaświadczenie o tym, że pracuje i ile zarabia. Niezbędne będą też dokumenty potwierdzające wydatki na bilety. Zwrot kosztów ze środków Funduszu Pracy można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy. Jednak urząd może odmówić zwrotu kosztów dojazdów, jeżeli np. wyczerpał budżet przeznaczony na ten cel.

Większość urzędów pracy w ramach walki z bezrobociem oferuje też jednorazowe dodatki relokacyjne. Pieniądze na to pochodzą ze środków unijnych, a program pilotuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Taki dodatek przysługuje osobom, które podjęły pracę w odległości co najmniej 50 km od swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Jego wysokość może wynieść od ok. 2,5 do 5 tys. zł. Osoby, które chcą otrzymać takie wsparcie, powinny szukać informacji w urzędach marszałkowskich lub wojewódzkich urzędach pracy. Warunkiem uzyskania dodatku relokacyjnego jest udział w projekcie (chodzi o projekty aktywizacji bezrobotnych).

Informacji o rekrutacji do projektów warto też szukać w lokalnej i regionalnej prasie, internecie lub w bazie danych ofert szkoleniowych dostępnej pod adresem: www.inwestycjawkadry.pl.