Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 roku zmiana opłat transakcyjnych spowoduje spadek przychodów w skali grupy GPW o znacznie mniej niż 10 proc. - poinformował dziennikarzy w poniedziałek prezes GPW Ludwik Sobolewski.

"Bazując na wielkości przychodów za ostatnie 12 miesięcy zakładamy, że zmiana opłat transakcyjnych spowoduje spadek naszych przychodów na poziomie skonsolidowanym znacznie poniżej 10 proc., między 5 a 10 proc." - powiedział Sobolewski.

Wprowadzane zmiany w opłatach obejmują m.in. obniżkę opłat transakcyjnych na rynku akcji (rynek główny i NewConnect), niższe opłaty od kontraktów terminowych w day-tradingu oraz obniżkę opłat dla animatorów rynku.

Po trzech kwartałach 2012 roku grupa GPW zanotowała spadek przychodów rok do roku o 6,8 proc., do 65,6 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie zmalał o 8,4 proc., do 31,3 mln zł, EBITDA o 10,3 proc., do 37,4 mln zł, a zysk netto spadł o 32 proc. do 25,9 mln zł.

Marża operacyjna grupy GPW w trzecim kwartale sięgnęła 47,7 proc., rentowność EBITDA 57 proc., ROE za ostatnie cztery kwartały 21,4 proc.

Oceniając wyniki za trzeci kwartał prezes Sobolewski zwracał uwagę przede wszystkim na spadek przychodów z obrotu akcjami. Ich udział w strukturze przychodów zmniejszył się w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku do 38 proc., z 55 proc. w tym samym okresie 2011 roku.

„Nie jesteśmy zadowoleni z obrotów” – powiedział Sobolewski, jednak dodał, że na polskim rynku finansowym nie ma podmiotu, który mógłby być zadowolony z wyników w trzecim kwartale 2012 r.

Spadek przychodów z obrotu akcjami na GPW został w dużym stopniu zneutralizowany dzięki poszerzeniu struktury przychodów. Jednym z głównych czynników była akwizycja Towarowej Giełdy Energii. Przychody z rynku towarowego wzrosły rok do roku o 14,4 mln zł (do 14,8 mln zł).

>>> Czytaj też: PGNiG wypłynie na kontrakcie z Gazpromem

„Bardzo wysoka baza roku 2011 wywiera wpływ na ocenę 2012 r.” stwierdził Sobolewski. Z tego powodu nie uda się osiągnąć zysku na zeszłorocznym poziomie. „Moje przekonanie jest takie, że na pewno nie powtórzymy tego wyniku. Nawet GPW nie potrafi sprawiać cudów, które są cudami w 100 proc.”

Po trzech kwartałach 2012 roku jednostkowy zysk netto GPW wynosi 60,4 mln zł. W całym 2011 roku zysk netto wyniósł 121 mln zł.

Regionalny lider

GPW dobrze wypada jednak na tle pozostałych giełd Unii Europejskiej. Zmiana wartości obrotów na warszawskiej giełdzie w III kwartale 2012 r. była o 33 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To wynik na poziomie średniej unijnej, ale wyraźnie lepszy niż na małych i średnich parkietach wspólnoty.

„Giełda Warszawska jest nadal największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział Sobolewski. „Nasza przewaga nad giełdą austriacką jest coraz większa i zwiększyła się również w trzecim kwartale”.

GPW jest również europejskim liderem pod względem liczby debiutów. W trzecim kwartale w ramach grupy GPW odbyło się 26 IPO (z tego 24 na rynku NewConnect, a 2 na rynku głównym). Na drugim miejscu znalazła się LSE Group z 17 debiutami. Pod względem wartości IPO GPW znalazła się na czwartym miejscu w Europie.

Jak powiedział prezes Sobolewski, GPW znajduje się obecnie w trakcie dużej transformacji. Wśród kluczowych projektów na najbliższy czas wymienił wdrożenie i uruchomienie nowego systemu transakcyjnego UTP, uruchomienie giełdy gazu, uruchomienie rynku aukcji i obrotu wtórnego uprawnieniami do emisji CO2  oraz projekty realizowane przez KDPW i planowane uruchomienie w czwartym kwartale 2012 roku izby rozliczeniowej dla rynku OTC.

>>> Zobacz też: Dąbrowska: Polskie bluechipy podają wyniki