Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) z Konfederacją Pracodawców RP chcą, aby od początku przyszłego roku ruszył program "Samospłacający się dom". Taki program zapewniłby rynek zamówień na 60 mld zł i 50 tys. miejsc pracy w ciągu pięcioletniego okresu jego trwania, zapowiedział prezes BOŚ Mariusz Klimczak.

"Inicjatorzy programu stawiają sobie za cel budowę 100 tys. nowych domów z instalacją fotowoltaniczną na terenie całej Polski w ciągu 5 lat. Budowa domów zapewni rynek zamówień o wartości 60 mld zł, skutkując podwyższeniem tempa wzrostu PKB o ok. 1 pkt proc. rocznie. Rodziny, które się zdecydują na uczestnictwo będą mogły wziąć preferencyjny kredyt w ramach programu i później uzyskiwać dodatkowe środki finansowe ze sprzedaży nadwyżek energii produkowanej przez instalacje solarne " - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.

"Program pozwoli utworzyć ponad 50 tys. nowych miejsc pracy, w tym ok. 15 tys. w budownictwie" - wskazał Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Obaj podkreślili, że w jego rezultacie korzyści dla finansów publicznych - budżetu państwa i samorządów lokalnych - w postaci dodatkowych dochodów podatkowych oraz mniejszych wydatków z tytułu świadczeń dla bezrobotnych wyniosą ok. 4 mld zł.

Pomysłodawcy zaznaczyli jednak, że potrzebna do wprowadzenia programu w życie jest ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prezes BOŚ liczy, że dojdzie do tego w tym roku, co pozwoli na rozpoczęcie programu na początku przyszłego roku i oferowanie przez instytucję preferencyjnych kredytów w ramach programu.

"Trwają rozmowy z innymi bankami o finansowaniu kredytów na ten program" - dodał Klimczak.